Novinky 2017-05-02T18:06:41+00:00
Loading...

Jazykové pobyty 2017

Najlepšie sa zdokonalíš jedine v zahraničí.

Ponúkame jazykové kurzy angličtiny, nemčiny a španielčiny pre deti aj dospelých.

Prihlásiť sa môžete pomocou formulára.

Novinky v školskom roku 2017/2018

Ponúkame kurzy pre žiakov od 2. triedy ZŠ a pre študentov SŠ a VŠ, dopoludňajšie kurzy pre dospelých, prípravné a konverzačné kurzy, špecializované kurzy a celoročné jazykové pobyty v zahraničí.

Jazyky ľavou zadnou

Naučíme Vás anglicky, nemecky, francúzsky, rusky, španielsky, taliansky aj slovenčinu pre cudzincov.

Organizujeme kurzy na všetkých úrovniach.

Jazykové kurzy pre cudzincov

Jazyková škola v Žiline ponúka kurzy slovenčiny a angličtiny pre cudzincov na rôznych jazykových úrovniach.

Prijmeme upratovačky

Riaditeľka Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina prijme do pracovného pomeru 2 upratovačky s nástupom od 1.8.2017 na dobu určitú.

Požadovaná kvalifikácia:

 • Bez požiadavky na vzdelanie

Náplň práce:

 • Upratovanie tried, kabinetov, chodieb a toaliet jazykovej školy

Ďalšie požiadavky:

 • samostatnosť pri práci
 • zodpovednosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s označením „výberové konanie“ posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 16.6.2017. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.

Adresa školy: Jazyková školy, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina

Telefón: 041 56 20 358

Email: sjsza@vuczilina.sk

Prihlasovanie do jazykových kurzov na školský rok 2017/2018

Prihlasovanie nových poslucháčov prebieha osobne od 2. mája do 31.mája v úradných hodinách v kancelárii školy. Od 13. júna a v septembri sa dopĺňajú už len voľné miesta v kurzoch.

Odporúčame absolvovať pre prihlasovaním online test (do 1. ročníka nie je treba). Poplatok za kurz je možné uhradiť platobnou kartou v kancelárii školy, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Vrátenie školného je možné zo závažných dôvodov na základe žiadosti podanej najneskôr do 30. septembra. Zápisné vo výške 9,- € sa v súlade so zákonom č. 245/2008 z. z. nevracia.

Pokračujúci poslucháči dostanú informácie na vyučovaní.

Poslucháčom jazykovej školy sa uchádzač stáva až po odovzdaní prihlášky a po zaplatení poplatku (nie iba po zaplatení poplatku!). Ak uchádzač nesplní obidve podmienky, škola si vyhradzuje právo prijať na jeho miesto iného poslucháča.

Ústna časť základnej štátnice

V dňoch 16. a 17. mája 2017 o 8:30 sa v budove Jazykovej školy Žilina koná ústna časť základnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a nemeckého jazyka.

Účastníci písomnej časti štátnice boli o výsledku informovaní mailom. Úspešní účastníci boli zároveň pozvaní na ústnu časť. Ak ste takýto e-mail nedostali, informujte nás o tom na čísle 041 56 20 358.

V prípade, že ste nevyhoveli v písomnej časti skúšky, Vám odporúčame prihlásiť sa do prípravného kurzu na základnú štátnu jazykovú skúšku.

Uchádzačov upozorňujeme, že na skúšku si majú so sebou priniesť občiansky preukaz alebo iný doklad na preukázanie totožnosti. Predpokladaný čas ukončenia a odovzdania vysvedčení je 13:00.

Písomná časť všeobecnej štátnice

Vo štvrtok 4. mája 2017 o 8:30 sa v budove Jazykovej školy Žilina koná písomná časť všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického, nemeckého a ruského jazyka.

Všetkým prihláseným uchádzačom bola mailom zaslaná pozvánka s prideleným kódom. Ak ste takýto mail do dnešného dňa nedostali, ozvite sa na tel. číslo 041 56 20 358.

Uchádzačov upozorňujeme, že na skúšku si majú so sebou priniesť občiansky preukaz na preukázanie totožnosti, kvalitný knižný slovník a modré pero. Slovník sa používa pri preklade do cudzieho jazyka a pri voľnom písomnom prejave. Je zakázané používať elektronický slovník. Akékoľvek používanie mobilných telefónov počas skúšky je zakázané.

Návšteva zo Španielska

Posledný marcový týždeň (27.- 31.3.2017) v Jazykovej škole Žilina sa vymykal bežnej rutine. Našu školu navštívilo vedenie španielskej štátnej jazykovej školy v Utiel, oblasť Valencia – riaditeľ školy Miguel Ángel Marzo a zástupkyňa školy Teresa Guaita. Navštívili nás v rámci poslednej fázy ich projektu s názvom Escuela oficial de idiomas de Utiel cez grantový program Erasmus+. Účelom ich pracovnej cesty bolo spoznať systém našej jazykovej školy, jej fungovanie, typy kurzov, spôsob výučby a porovnať tieto nadobudnuté poznatky s ich školou, možnosťami a podmienkami. Máme spoločné, že sme štátom podporované jazykové školy poskytujúce jazykové vzdelávanie širokej verejnosti. Na rozdiel od našej školy, ktorá vedie kurzy v siedmich jazykoch, Jazyková škola v Utiel vyučuje iba kurzy angličtiny, francúzštiny, nemčiny a jazyk regiónu Valencie. Naša škola poskytuje jazykové vzdelávanie rôznym vekovým kategóriám začínajúc žiačikmi vo veku 8 rokov, pričom horná veková hranica nie je určená. Španielska škola nevyučuje deti, začínajú s tínedžermi vo veku 15 rokov a sústreďujú sa na vzdelávanie dospelých. Naši španielski kolegovia strávili týždeň hospitáciami najmä v žiackych a seniorských kurzoch a v kurzoch anglického jazyka s anglickým lektorom, neformálnymi rozhovormi s vedením a učiteľmi školy. Zástupca Oxford University Press pán Huček pre nás pripravil metodický seminár.

Okrem pracovných povinností  sme sa snažili im spríjemniť pobyt v Žiline mimo školy. Naša kolegyňa Aďka ich previedla centrom Žiliny, vytiahla ich až na Burianovu vežu, kolega Maťo ich previedol Vrátnou dolinou, vyšliapali si to na Vyhliadkovú vežu v Terchovej a zaviedol ich do typickej koliby, kde si pochutnali na bryndzových haluškách. Daniel pre nich pripravil „Španielsky večer“ v Žiline s lektormi španielčiny. Posledný deň sme sa s nimi rozlúčili oslavou ku dňu učiteľov. Týždeň ubehol ako voda, strávili sme čas s príjemnými ľuďmi a bolo nám ľúto, keď odchádzali. Ako sami povedali, odchádzali „s dobrou chuťou v ústach“ (salimos con muy buen sabor de boca – španielsky idióm).

Prečítajte si, čo o nás napísali.

Spaß in Wien 2017

V sobotu 3. júna Vás pozývame na rodinný výlet do Viedne, kde spolu navštívime známy zábavný park Prater s 250 atrakciami a najstaršiu ZOO v Európe. Cena je 40 € za dospelého a  32 € za dieťa. Cena zahŕňa dopravu, poistenie a vstupné do ZOO.

Kontakt:
Michal Lonc (kabinet nemeckého jazyka)
michal.lonc@gmail.com
0903 565 063

Darčeková poukážka

Hľadáte originálny darček pre svojich blízkych a známych k narodeninám alebo meninám? Jazyková škola pripravila pre Vás darčekovú poukážku v hodnote školného za Vami vybraný jazykový kurz. Môžete sa rozhodnúť pre jeden zo siedmich jazykov, ktoré ponúkame. Darčekovú poukážku je možné zakúpiť v kancelárii školy.

Cambridge English Exam Preparatin Centre

Jazyková škola Žilina od školského roku 2014/2015 pripravuje poslucháčov na medzinárodné certifikáty Cambridge English First a Cambridge Advanced English.

Vďaka narastajúcemu počtu uchádzačov v prípravných kurzoch sa naša škola stala oficiálnym „Preparation Centre“ a oficiálne získala prestížne logo od Cambridge English Language Assessment.

V školskom roku 2016/2017 sa budú postupne pripravovať aj poslucháči v žiackych kurzoch  na skúšky Cambridge English Young Learners: Starters, Movers, Flyers.

Termíny štátnic v šk. roku 2016/17

Jesenný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe na všetky typy skúšok do 16. septembra 2016.

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický a nemecký jazyk
Písomná časť: 24. novembra 2016 o 8:30
Ústna časť: od 11. januára 2017 o 8:30

Jarný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe na všetky typy skúšok do 31. marca 2017.

Základná štátna jazyková skúška – všetky jazyky
Písomná časť: 12. apríla 2017 o 8:30
Ústna časť: od 15. mája 2017 o 8:30

Všeobecná štátna jazyková skúška – všetky jazyky
Písomná časť: 4. mája 2017 o 8:30
Ústna časť: od 5. júna 2017 o 8:30

Prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny

Otvárame prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny pre študentov aj dospelých:

 • Cambridge English First for Schools (FCE for Schools) – úroveň B2
 • Cambridge English First (FCE) – úroveň B2
 • Cambridge Advanced English (CAE) – úroveň C1 – C2
 • The International English Language Testing System (IELTS)

Cambridge certifikát

 • celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát
 • kvalitné obohatenie Vášho CV
 • uznávaný viac ako 13 000 inštitúciami na celom svete vrátane univerzít
 • akceptovaný pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • zabezpečené objektívne hodnotenie pri skúške
 • pri teste uspeje každý uchádzač a získa certifikát podľa úrovne svojich vedomostí
 • certifikát platný bez časového obmedzenia

IELTS test

 • celosvetovo najpopulárnejšia skúška z anglického jazyka určená pre štúdium na univerzite
 • test akceptovaný pre účely imigrácie, je významnou súčasťou žiadosti o vízum na vysťahovanie sa alebo pobyt vo Veľkej Británii
 • uznávaný viac než 9000 inštitúciami vrátane vládnych, akademických a personálnych v 140 krajinách
 • po absolvovaní ste ohodnotení číslom v rozmedzí 1 – 9 podľa Vašich preukázaných jazykových vedomostí
 • rýchle výsledky
 • certifikát platný dva roky

2% z dane pre Priateľov cudzích jazykov

Milí rodičia, poslucháči, priatelia cudzích jazykov,

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou oslovili a informovali o možnosti darovania 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Priatelia cudzích jazykov.

V roku 2011 bolo pri našej škole založené OZ Priatelia cudzích jazykov so zámerom zabezpečovať prostriedky na zlepšenie materiálneho a technického vybavenia učební. Aj vďaka Vašim príspevkom a darom sa nám počas existencie OZ podarilo vybaviť niektoré učebne projektormi, bielymi tabuľami a notebookmi, zaviesť do všetkých učební internetové pripojenie, vybaviť jednu učebňu intraktívnou tabuľou, opraviť a vymaľovať dve učebne či zabezpečiť vyučovacie pomôcky našim najmenším poslucháčom.

Veríme, že nám pomôžete aj tento rok posunúť sa ďalej. Našou snahou je postupne vybaviť  čo najviac učební IT-technikou, zveľadiť  prostredie nie len v učebniach, ale aj v ostatných priestoroch školy. Touto cestou podporíte dobrú vec, akou vzdelávanie určite je, a oceníte tak kvalitu jazykového vzdelávania poskytovaného našou jazykovou školou.

Nie je nám  ľahostajné, v akom prostredí a v akých podmienkach  študujú naši poslucháči.

Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z Vašich daní, potrebné tlačivá na stiahnutie a všetky informácie nájdete nižšie.

Ďakujeme.

Vaša Jazyková škola Žilina

Identifikačné údaje

Priatelia cudzích jazykov, o.z.
Sídlo: Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
Číslo účtu: SK35 8330 0000 0022 0107 4478
IČO: 42 220 963

Štátnicové a konverzačné kurzy v menej používaných jazykoch

Jazyková škola Žilina ako jediná v žilinskom regióne otvára prípravné štátnicové kurzy a konverzačné kurzy aj v menej používaných jazykoch.

Ak potrebujete získať vysvedčenie na úrovni B2, alebo naopak chcete sa v jazyku udržiavať, rozširovať si slovnú zásobu, zlepšiť sa v hovorení a počúvaní, prihláste sa do kurzu.

Ponúkame prípravné kurzy na základnú štátnicu aj v jazykoch francúzština, ruština a taliančina a konverzačné kurzy na strednej úrovni v jazykoch angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a taliančina.
V kurzoch angličtiny, francúzštiny a španielčiny vyučujú aj lektori.

Cambridge skúšky pre žiakov

Rodičia pozor! Skúšky Young Learners English Tests (YLE) sú určené deťom od 7 do 12 rokov a predstavujú ideálny úvod pre malých a väčších školákov do sveta skúšok z angličtiny.

 • Poskytnú obraz o dosiahnutej jazykovej úrovni
 • Motivujú k ďalšiemu štúdiu angličtiny
 • V teste vždy „uspejete“ – certifikát hodnotí silné stránky a poukazuje na oblasti s  potrebou zlepšenia

Jazyková škola v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania pri Žilinskej univerzite organizuje prípravný kurz žiakov v rámci jazykového vyučovania v kurzoch pre žiakov a následne skúšky na úrovni Starters a Movers.

Starters

Základná úroveň skúšok pre deti od 7 rokov, ktoré už absolvovali približne 100 hodín štúdia angličtiny.

Movers

Druhá úroveň pre deti od 8 do 11 rokov po 175 hodinách výučby angličtiny.

Obsah skúšok: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
Informácie vám poskytnú triedni učitelia kurzov angličtiny pre žiakov alebo zástupkyňa pre anglický jazyk.

Prípravný kurz na skúšky Goethe Zertifikat (A2 alebo B1)

Prípravný kurz na medzinárodné skúšky z nemčiny Goethe Zertifikat A2

Tento certifikát je vhodný pre všetkých, ktorí chcú preukázať základné jazykové vedomosti a je prvým dobrým dokladom o schopnosti komunikovať v nemčine.
Vstupná úroveň jazyka: ukončený základný stupeň A1-A2 (absolvent min. 2. ročníka jazykovej školy)

Prípravný kurz na medzinárodné skúšky z nemčiny Goethe Zertifikat B1

Tento certifikát preukazuje dostatočnú jazykovú úroveň v rámci požiadaviek získania povolenia k pobytu alebo štátneho občianstva. Je nutný pre uchádzača o štúdium na nemeckej odbornej škole alebo o prípravný jazykový kurz pre štúdium na univerzite v nemecky hovoriacich krajinách.
Vstupná úroveň jazyka: ukončený základný stupeň A2 (absolvent min. 3. ročníka jazykovej školy)

Minimálny rozsah: 105 hodín, 3 vyučovacie hodiny týždenne

» Cenník

Prípravný kurz na skúšky Cambridge English First

Prípravný kurz na medzinárodné skúšky z angličtiny Cambridge English First (for Schools) úrovne B2

Skúška je určená pre mládež aj dospelých.
Absolvent skúšky môže začať pracovať v anglicky hovoriacom prostredí, študovať na úrovni upper-intermediate alebo navštevovať prípravný jazykový kurz pre vysokoškolské štúdium. Certifikát je významnou súčasťou žiadosti o vízum.

Vstupná úroveň jazyka: stredný stupeň (intermediate B1 / upper intermediate B2).
Minimálny rozsah: 105 hodín, 3 vyučovacie hodiny týždenne.

» Cenník

Jazykovo-kultúrny večer

Už po štvrtýkrát sa tohto roku stretli priatelia cudzích jazykov mimo priestorov jazykovej školy, aby sa podelili o svoj záujem a lásku k cudziemu jazyku. Jazyková škola v spolupráci s kníhkupectvom Artforum zorganizovala ďalší ročník Večery v cudzom jazyku v novom šate. [...]

Ocenenie pre p. uč. Otáhalovú

Pani učiteľka PhDr. Dáša Otáhalová bola dňa 8. apríla 2016 v priestoroch Bábkového divadla Žilina ocenená za svoju dlhoročnú prácu učiteľky anglického a španielskeho jazyka v Jazykovej škole. Pán predseda ŽSK Juraj Blanár jej odovzdal pamätnú plaketu a ďakovný list. Naša [...]

Večery v cudzom jazyku

Učiť sa cudzí jazyk a nebyť v kontakte s kultúrou a literatúrou danej krajiny je ako naučiť sa čítať a potom nikdy nesiahnuť po knihe. Nadšenci cudzích jazykov, ktorí sa vzdelávajú v Jazykovej škole Žilina, si takéto bohatstvo uprieť nechcú, [...]

Ocenenie pre p. uč. Škulavíkovú

Pani učiteľka Mgr. Eva Škulavíková bola dňa 30. marca 2015 v priestoroch martinského Slovenského komorného divadla ocenená za svoju 40-ročnú prácu učiteľky angličtiny v Jazykovej škole Žilina a z rúk predsedu ŽSK p. Blanára si prevzala pamätnú plaketu a ďakovný list. [...]

Ako seniori spíkujú

Naši najstarší poslucháči nezaostali za mladšími kolegami – študentmi jazykov a na otvorenej hodine v piatok 24. mája ukázali, čo sa po prvých mesiacoch angličtiny naučili. Na vyučovaní pre seniorov, ktorí sa radi a bez obáv vracajú [...]

Ako malí žiaci šprechujú

V máji sa prezentovali naši najmladší poslucháči s výsledkami práce po prvých mesiacoch učenia sa nemčiny. Konala sa totiž otvorená hodina pre radosť rodičov, ale tiež pre tých, ktorí sú zvedaví, ako sa po krátkom čase môžu [...]

Aj vy ste počuli, že ples jazykovky bol vynikajúci?

Nielen škola je miestom, ktoré sa môžu naši poslucháči stretnúť a porozprávať sa o štúdiu cudzieho jazyka, o skúsenostiach s jeho používaním, o úspechoch a možno i strastiach, ktoré štúdium so sebou niekedy prináša. Tvrdí sa, že iba študent, ktorý sa do [...]

Vianočná slovenčina pre cudzincov

Slovensko sa čoraz viac otvára svetu. K rozvoju multikultúrnej spoločnosti  prispieva aj Jazyková škola v Žiline. V septembri 2013 otvorila po prvýkrát kurz pre všetkých učeniachtivých cudzincov, ktorí sa v rámci kurzu oboznamujú so základmi slovenského jazyka. Raz do [...]

Našej škole bola udelená Pamätná listina

Pozlátenú Litteras Memoriales odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár Jazykovej škole v Žiline pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Podľa znenia dokumentov ŽSK sa Litteras Memoriales „udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, [...]

Jazyková škola oslavuje päťdesiatku

Jazyková škola Žilina, pred rokom 2008 známa ako Štátna jazyková škola, oslavuje svoje okrúhle 50. narodeniny! Snáď niet Žilinčana, ktorý by svoje jazykové vedomosti nezískal, nerozšíril alebo nepreveril práve na tejto škole. Či už pri [...]

Jazyková škola Žilina je s počtom 2.000 až 2.200 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.