Novinky 2016-12-15T17:44:07+00:00
Loading...

Prihlasovanie na štátnice z ruštiny

Prihlasovanie na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z ruského jazyka bolo predĺžené do 31.3.2017.

2% z dane pre Priateľov cudzích jazykov

Milí rodičia, poslucháči a priatelia cudzích jazykov, opäť si dovoľujeme požiadať Vás o darovanie  2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Priatelia cudzích jazykov, ktoré pomáha Jazykovej škole zabezpečovať finančné prostriedky na zlepšenie materiálneho a technického vybavenia učební.

V priebehu minulého roka sa nám podarilo zariadiť jednu učebňu pre najmenších poslucháčov výškovo nastaviteľným školským nábytkom, bielou keramickou tabuľou a dataprojektorom. Ďalšiu učebňu sme zariadili školským nábytkom a keramickou bielou tabuľou.

Vďaka Vašej finančnej pomoci sa nám darí posúvať sa ďalej, zveľaďovať učebne a priestory školy. Záleží nám na tom, aby sa naši poslucháči cítili na vyučovaní príjemne a pohodlne. Naším cieľom je postupne viac učební vybaviť novým školským nábytkom.

Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z Vašich daní, všetky potrebné informácie a tlačivo nájdete na stránke dokumenty.

Ďakujeme Vám, že touto cestou podporíte správnu vec, a veríme, že oceníte kvalitu jazykového vzdelávania v našej škole.

Jarný termín štátnic

V jarnom termíne 2017 sa konajú základná a všeobecná štátna jazyková skúška z anglického a nemeckého jazyka. Prihlášku spolu s dokladom o úhrade je potrebné doručiť v termíne do 31. marca 2017.

Z ostatných jazykov bude štátna jazyková skúška organizovaná v prípade dostatočného počtu prihlásených uchádzačov. Je potrebné sa prihlásiť v termíne do 15. marca 2017. Prihlasovanie na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z ruského jazyka bolo predĺžené do 31. marca 2017. V prípade organizovania danej štátnej jazykovej skúšky budú uchádzači informovaní a požiadaní o úhradu poplatku.

Darčeková poukážka

Hľadáte originálny darček pre svojich blízkych a známych k narodeninám alebo meninám? Jazyková škola pripravila pre Vás darčekovú poukážku v hodnote školného za Vami vybraný jazykový kurz. Môžete sa rozhodnúť pre jeden zo siedmich jazykov, ktoré ponúkame. Darčekovú poukážku je možné zakúpiť v kancelárii školy.

Intenzívny dopoludňajší kurz angličtiny

 • V pondelok a v stredu 9:00 – 14:00 (6 vyučovacích hodín)
 • Kurz trvá od októbra 2016 do júna 2017
 • Príprava na štátnu jazykovú skúšku
 • Vstupná úroveň: A2

Záujemcovia o štúdium v školskom roku 2016/2017

Prihlasovanie do kurzov pokračuje v úradných hodinách výlučne osobne v kancelárii školy.

Pred prihlásením odporúčame novým uchádzačom vykonať online test na zaradenie do ročníka (do 1. ročníka nie je treba).

Cambridge English Exam Preparatin Centre

Jazyková škola Žilina od školského roku 2014/2015 pripravuje poslucháčov na medzinárodné certifikáty Cambridge English First a Cambridge Advanced English.

Vďaka narastajúcemu počtu uchádzačov v prípravných kurzoch sa naša škola stala oficiálnym „Preparation Centre“ a oficiálne získala prestížne logo od Cambridge English Language Assessment.

V školskom roku 2016/2017 sa budú postupne pripravovať aj poslucháči v žiackych kurzoch  na skúšky Cambridge English Young Learners: Starters, Movers, Flyers.

Novinky v školskom roku 2016/2017

Hravá angličtina

Ku kurzom nemeckého a francúzskeho jazyka pre deti od 8 rokov pribúdajú kurzy anglického jazyka pre deti od 1. triedy základnej školy.

Ranné kurzy

Rozširujeme ponuku o ranné kurzy anglického jazyka v čase od 6:20 do 7:50 ako kombináciu všeobecného a pracovného jazyka pre mierne pokročilých.

Ročný intenzívny kurz

Ponúkame špeciálny ročný intenzívny kurz 3-krát týždenne po 6 vyučovacích hodín, spolu teda 18 vyučovacích hodín týždenne. Stretnutie záujemcov o kurz bude v piatok 9. septembra o 9:00 v budove školy.

Španielčina pre žiakov od 5. ročníka ZŠ

Ďalšou novinkou je kurz španielskeho jazyka pre žiakov druhého stupňa ZŠ

Angličtina pre firmy

Ponúkame kurzy anglického jazyka pre súkromné firmy, pre verejné inštitúcie, pre automobilový priemysel.

Príprava na skúšky

Prípravný kurz na medzinárodnú skúšku Cambridge English First FCE, úroveň B2 pre študentov a dospelých pokračuje ako príprava Cambridge English Advanced CAE, úroveň C1-C2.

Termíny štátnic v šk. roku 2016/17

Jesenný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe na všetky typy skúšok do 16. septembra 2016.

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický a nemecký jazyk
Písomná časť: 24. novembra 2016 o 8:30
Ústna časť: od 11. januára 2017 o 8:30

Jarný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe na všetky typy skúšok do 31. marca 2017.

Základná štátna jazyková skúška – všetky jazyky
Písomná časť: 12. apríla 2017 o 8:30
Ústna časť: od 15. mája 2017 o 8:30

Všeobecná štátna jazyková skúška – všetky jazyky
Písomná časť: 4. mája 2017 o 8:30
Ústna časť: od 5. júna 2017 o 8:30

Prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny

Otvárame prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny pre študentov aj dospelých:

 • Cambridge English First for Schools (FCE for Schools) – úroveň B2
 • Cambridge English First (FCE) – úroveň B2
 • Cambridge Advanced English (CAE) – úroveň C1 – C2
 • The International English Language Testing System (IELTS)

Cambridge certifikát

 • celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát
 • kvalitné obohatenie Vášho CV
 • uznávaný viac ako 13 000 inštitúciami na celom svete vrátane univerzít
 • akceptovaný pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • zabezpečené objektívne hodnotenie pri skúške
 • pri teste uspeje každý uchádzač a získa certifikát podľa úrovne svojich vedomostí
 • certifikát platný bez časového obmedzenia

IELTS test

 • celosvetovo najpopulárnejšia skúška z anglického jazyka určená pre štúdium na univerzite
 • test akceptovaný pre účely imigrácie, je významnou súčasťou žiadosti o vízum na vysťahovanie sa alebo pobyt vo Veľkej Británii
 • uznávaný viac než 9000 inštitúciami vrátane vládnych, akademických a personálnych v 140 krajinách
 • po absolvovaní ste ohodnotení číslom v rozmedzí 1 – 9 podľa Vašich preukázaných jazykových vedomostí
 • rýchle výsledky
 • certifikát platný dva roky

Jazykovo-kultúrny večer

Už po štvrtýkrát sa tohto roku stretli priatelia cudzích jazykov mimo priestorov jazykovej školy, aby sa podelili o svoj záujem a lásku k cudziemu jazyku. Jazyková škola v spolupráci s kníhkupectvom Artforum zorganizovala ďalší ročník Večery v cudzom jazyku v novom šate. V útulnom prostredí kníhkupectva Artforum jazykári obdivovali krásy španielskej Andalúzie, nemeckého Bavorska či rakúskeho Tirolska v podobe pútavých prezentácii našich vyučujúcich a zahraničných lektorov, či si potrápili mozgové závity pri kvíze z francúzskych reálií, ochutnávali víno z kozích vakov či zajedali francúzsky koláč „kiš“, takú podobu malo tohtoročné podujatie:

 • 14.3.2016 Španielska Andalúzia
 • 15.3.2016 Francúzsky kvíz
 • 17.3.2016 Bavorsko a Tirolsko

Jazykovo kultúrny večer sa stretol s veľkým záujmom u poslucháčov  a veríme, že  budeme naďalej pokračovať v podobných podujatiach aj v budúcnosti.

Ocenenie pre p. uč. Otáhalovú

Pani učiteľka PhDr. Dáša Otáhalová bola dňa 8. apríla 2016 v priestoroch Bábkového divadla Žilina ocenená za svoju dlhoročnú prácu učiteľky anglického a španielskeho jazyka v Jazykovej škole. Pán predseda ŽSK Juraj Blanár jej odovzdal pamätnú plaketu a ďakovný list.

Naša kolegyňa Dáša Otáhalová sa vyznačuje pracovným elánom a životným optimizmom. Patrí jej naše veľké uznanie a poďakovanie za jej celoživotnú pedagogickú prácu ako aj za prácu v oblasti riadenia školy, pracovala ako riaditeľka školy a neskôr ako zástupkyňa školy. Počas jej pôsobenia v riadiacej funkcii prispela k rozvoju Jazykovej školy. Odovzdala svoje vedomosti tisíckam študentom a dlhé roky úspešne pripravovala študentov na štátne jazykové skúšky z anglického jazyka. Je povestná svojou prísnosťou na vyučovacích hodinách, férovosťou a zmyslom pre humor. Študenti si ju chvália a vyhľadávajú ju po celé tie roky. My, mladší kolegovia, sa máme, čo od nej učiť, vážime si ju a sme radi, že je medzi nami.

2% z dane pre Priateľov cudzích jazykov

Milí rodičia, poslucháči, priatelia cudzích jazykov,

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou oslovili a informovali o možnosti darovania 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Priatelia cudzích jazykov.

V roku 2011 bolo pri našej škole založené OZ Priatelia cudzích jazykov so zámerom zabezpečovať prostriedky na zlepšenie materiálneho a technického vybavenia učební. Aj vďaka Vašim príspevkom a darom sa nám počas existencie OZ podarilo vybaviť niektoré učebne projektormi, bielymi tabuľami a notebookmi, zaviesť do všetkých učební internetové pripojenie, vybaviť jednu učebňu intraktívnou tabuľou, opraviť a vymaľovať dve učebne či zabezpečiť vyučovacie pomôcky našim najmenším poslucháčom.

Veríme, že nám pomôžete aj tento rok posunúť sa ďalej. Našou snahou je postupne vybaviť  čo najviac učební IT-technikou, zveľadiť  prostredie nie len v učebniach, ale aj v ostatných priestoroch školy. Touto cestou podporíte dobrú vec, akou vzdelávanie určite je, a oceníte tak kvalitu jazykového vzdelávania poskytovaného našou jazykovou školou.

Nie je nám  ľahostajné, v akom prostredí a v akých podmienkach  študujú naši poslucháči.

Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z Vašich daní, potrebné tlačivá na stiahnutie a všetky informácie nájdete nižšie.

Ďakujeme.

Vaša Jazyková škola Žilina

Identifikačné údaje

Priatelia cudzích jazykov, o.z.
Sídlo: Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
Číslo účtu: SK35 8330 0000 0022 0107 4478
IČO: 42 220 963

Štátnicové a konverzačné kurzy v menej používaných jazykoch

Jazyková škola Žilina ako jediná v žilinskom regióne otvára prípravné štátnicové kurzy a konverzačné kurzy aj v menej používaných jazykoch.

Ak potrebujete získať vysvedčenie na úrovni B2, alebo naopak chcete sa v jazyku udržiavať, rozširovať si slovnú zásobu, zlepšiť sa v hovorení a počúvaní, prihláste sa do kurzu.

Ponúkame prípravné kurzy na základnú štátnicu aj v jazykoch francúzština, ruština a taliančina a konverzačné kurzy na strednej úrovni v jazykoch angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a taliančina.
V kurzoch angličtiny, francúzštiny a španielčiny vyučujú aj lektori.

Cambridge skúšky pre žiakov

Rodičia pozor! Skúšky Young Learners English Tests (YLE) sú určené deťom od 7 do 12 rokov a predstavujú ideálny úvod pre malých a väčších školákov do sveta skúšok z angličtiny.

 • Poskytnú obraz o dosiahnutej jazykovej úrovni
 • Motivujú k ďalšiemu štúdiu angličtiny
 • V teste vždy „uspejete“ – certifikát hodnotí silné stránky a poukazuje na oblasti s  potrebou zlepšenia

Jazyková škola v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania pri Žilinskej univerzite organizuje prípravný kurz žiakov v rámci jazykového vyučovania v kurzoch pre žiakov a následne skúšky na úrovni Starters a Movers.

Starters

Základná úroveň skúšok pre deti od 7 rokov, ktoré už absolvovali približne 100 hodín štúdia angličtiny.

Movers

Druhá úroveň pre deti od 8 do 11 rokov po 175 hodinách výučby angličtiny.

Obsah skúšok: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
Informácie vám poskytnú triedni učitelia kurzov angličtiny pre žiakov alebo zástupkyňa pre anglický jazyk.

Prípravný kurz na skúšky Goethe Zertifikat (A2 alebo B1)

Prípravný kurz na medzinárodné skúšky z nemčiny Goethe Zertifikat A2

Tento certifikát je vhodný pre všetkých, ktorí chcú preukázať základné jazykové vedomosti a je prvým dobrým dokladom o schopnosti komunikovať v nemčine.
Vstupná úroveň jazyka: ukončený základný stupeň A1-A2 (absolvent min. 2. ročníka jazykovej školy)

Prípravný kurz na medzinárodné skúšky z nemčiny Goethe Zertifikat B1

Tento certifikát preukazuje dostatočnú jazykovú úroveň v rámci požiadaviek získania povolenia k pobytu alebo štátneho občianstva. Je nutný pre uchádzača o štúdium na nemeckej odbornej škole alebo o prípravný jazykový kurz pre štúdium na univerzite v nemecky hovoriacich krajinách.
Vstupná úroveň jazyka: ukončený základný stupeň A2 (absolvent min. 3. ročníka jazykovej školy)

Minimálny rozsah: 105 hodín, 3 vyučovacie hodiny týždenne

» Cenník

Prípravný kurz na skúšky Cambridge English First

Prípravný kurz na medzinárodné skúšky z angličtiny Cambridge English First (for Schools) úrovne B2

Skúška je určená pre mládež aj dospelých.
Absolvent skúšky môže začať pracovať v anglicky hovoriacom prostredí, študovať na úrovni upper-intermediate alebo navštevovať prípravný jazykový kurz pre vysokoškolské štúdium. Certifikát je významnou súčasťou žiadosti o vízum.

Vstupná úroveň jazyka: stredný stupeň (intermediate B1 / upper intermediate B2).
Minimálny rozsah: 105 hodín, 3 vyučovacie hodiny týždenne.

» Cenník

Večery v cudzom jazyku

Učiť sa cudzí jazyk a nebyť v kontakte s kultúrou a literatúrou danej krajiny je ako naučiť sa čítať a potom nikdy nesiahnuť po knihe. Nadšenci cudzích jazykov, ktorí sa vzdelávajú v Jazykovej škole Žilina, si takéto bohatstvo uprieť nechcú, [...]

Ocenenie pre p. uč. Škulavíkovú

Pani učiteľka Mgr. Eva Škulavíková bola dňa 30. marca 2015 v priestoroch martinského Slovenského komorného divadla ocenená za svoju 40-ročnú prácu učiteľky angličtiny v Jazykovej škole Žilina a z rúk predsedu ŽSK p. Blanára si prevzala pamätnú plaketu a ďakovný list. [...]

Ako seniori spíkujú

Naši najstarší poslucháči nezaostali za mladšími kolegami – študentmi jazykov a na otvorenej hodine v piatok 24. mája ukázali, čo sa po prvých mesiacoch angličtiny naučili. Na vyučovaní pre seniorov, ktorí sa radi a bez obáv vracajú [...]

Ako malí žiaci šprechujú

V máji sa prezentovali naši najmladší poslucháči s výsledkami práce po prvých mesiacoch učenia sa nemčiny. Konala sa totiž otvorená hodina pre radosť rodičov, ale tiež pre tých, ktorí sú zvedaví, ako sa po krátkom čase môžu [...]

Aj vy ste počuli, že ples jazykovky bol vynikajúci?

Nielen škola je miestom, ktoré sa môžu naši poslucháči stretnúť a porozprávať sa o štúdiu cudzieho jazyka, o skúsenostiach s jeho používaním, o úspechoch a možno i strastiach, ktoré štúdium so sebou niekedy prináša. Tvrdí sa, že iba študent, ktorý sa do [...]

Vianočná slovenčina pre cudzincov

Slovensko sa čoraz viac otvára svetu. K rozvoju multikultúrnej spoločnosti  prispieva aj Jazyková škola v Žiline. V septembri 2013 otvorila po prvýkrát kurz pre všetkých učeniachtivých cudzincov, ktorí sa v rámci kurzu oboznamujú so základmi slovenského jazyka. Raz do [...]

Našej škole bola udelená Pamätná listina

Pozlátenú Litteras Memoriales odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár Jazykovej škole v Žiline pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Podľa znenia dokumentov ŽSK sa Litteras Memoriales „udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, [...]

Jazyková škola oslavuje päťdesiatku

Jazyková škola Žilina, pred rokom 2008 známa ako Štátna jazyková škola, oslavuje svoje okrúhle 50. narodeniny! Snáď niet Žilinčana, ktorý by svoje jazykové vedomosti nezískal, nerozšíril alebo nepreveril práve na tejto škole. Či už pri [...]

Jazyková škola Žilina je s počtom 2.000 až 2.200 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.