Novinky 2017-09-15T19:07:23+00:00
Loading...

Výrobky SOŠ

Žilinský samosprávny kraj Vás pozýva na výstavu Výrobky stredných odborných škôl.

 • 26. február – 9. marec 2018
 • sídlo Úradu ŽSK (Komenského 48, Žilina)

Österreich 2018

Kärnten – Osttirol Tour

Termín: 15. – 18. august
Cena: 340 € (záloha 100 €)
Kontakt: Michal Lonc, kabinet Nj, michal.lonc@gmail.com

Darujte 2% z dane

Milí rodičia, poslucháči, priatelia cudzích jazykov, opäť si dovoľujeme osloviť Vás a požiadať Vás o láskavosť – darovanie 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Priatelia cudzích jazykov. Toto združenie pomáha Jazykovej škole Žilina zabezpečovať finančné prostriedky na vylepšenie materiálno-technického vybavenia učební. Bez vyzbieraných finančných prostriedkov by škola stagnovala.

V priebehu roka 2017 sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať a vybaviť učebňu ruského jazyka č. 9 v podobe nových stierok, náterov a školského nábytku. Interiér pôvodného jazykového laboratória v učebni č. 21 bol vyhodený a akustický obklad bol odstránený. Učebňa dostala nový, moderný vzhľad. Bola vystierkovaná, vymaľovaná a bola položená nová podlaha. Ďalej OZ zakúpilo 8 bielych sklo-keramických tabúľ do učební a iné pomôcky na vyučovanie cudzích jazykov.

Vďaka Vašej finančnej pomoci sa posúvame ďalej smerom k modernej škole 21. storočia. Snažíme sa zveľaďovať pre Vás učebne a priestory školy. Veľmi nám záleží na tom, aby sa naši poslucháči cítili na vyučovaní príjemne a pohodlne.

Ďakujeme Vám, že nám touto cestou pomáhate a podporujete nás. Veríme, že oceníte kvalitu jazykového vzdelávania poskytovaného našou školou a zachováte nám svoju priazeň.

Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% zo svojich daní, tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…“ a všetky potrebné informácie nájdete tu.

Koniec rekonštrukcie učební a chodieb školy

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 2.2.2018 skončila rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v učebniach a na chodbách Jazykovej školy Žilina. Rekonštrukcia bola realizovaná z finančných zdrojov zriaďovateľa školy – Žilinského samosprávneho kraja. Vďaka rekonštrukcii sa v škole rozsvietilo a zabelelo. Všetky učebne a chodby dostali nový náter. Z finančných prostriedkov OZ Priatelia cudzích jazykov boli do všetkých učební zakúpené biele sklo-keramické tabule. Z čoho máme najväčšiu radosť, je, že sa škola pri tejto rekonštrukcii zbavila posledného nefunkčného jazykového laboratória a jeho zastaraného vybavenia. Rekonštrukcia učebne č. 14 bola realizovaná z peňažných prostriedkov OZ Priatelia cudzích jazykov. Po rekonštrukcii boli namontované nové lavičky s vešiačikmi na chodby pred niektoré učebne. Lavičky boli financované z peňažných prostriedkov Raiffeisen banky, ktoré škola získala cez projekt Gesto pre mesto.

Od začiatku februára vyučovanie v jazykových kurzoch prebieha podľa pôvodného rozvrhu zo septembra 2017.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť a trpezlivosť pri rekonštrukcii.

Intenzívny kurz angličtiny

Od 7. februára 2018 pokračuje intenzívny kurz anglického jazyka, 1 × týždenne 6 vyučovacích hodín. Pravidelné vyučovanie je v stredu 8:30 – 13:30. Kurz je zameraný na prípravu na základnú štátnu jazykovú skúšku. V prípade záujmu kontaktujte zástupkyňu školy p. Jakubíkovú emailom na jakubikova@jszilina.sk.

Jazyková škola plesala

Aj tento rok Jazyková škola Žilina pokračovala v dlhoročnej tradícii organizovania plesu pre poslucháčov školy. Uskutočnil sa dňa 26.1.2018 po prvýkrát v priestoroch kultúrneho domu v Závodí. Tento rok nás prekvapil veľký záujem zo strany poslucháčov o náš ples. Už dva týždne vopred boli všetky vstupenky vypredané.

Pani riaditeľka otvorila ples príhovorom. Pravú plesovú atmosféru vytvorili tanečníci Alica a Milan z tanečno-športového klub Top Dance Žilina a hostí rozospievala speváčka Janka svojimi vlastnými piesňami. DJ Palo Hlávka sa postaral o super zábavu, hostia si zaspomínali na muziku ich mladosti a tancovalo sa do rána bieleho. Ani slovenská ľudová muzika neostala v hanbe. Pred polnocou zazneli známe slovenské ľudové piesne v podaní členov folklórnej skupiny Ferova družina.

K dobrému plesu patrí aj tombola. Vďaka štedrým sponzorom sa nám podarilo zohnať do nej 56 cien. Všetci si brúsili zuby na 1. cenu – víkendový wellness pobyt pre dvoch v tatranskom hoteli Pieron a špeciálnu cenu riaditeľky školy – celoročné školné večerného kurzu podľa vlastného výberu. Oplatilo sa prísť a vyhrať niektorú z cien.

Plesový večer zbehol veľmi rýchlo pri dobrom jedle, koláčiku s kávičkou a poháriku vínka či niečoho tvrdého. Hostia odchádzali veľmi spokojní, čo nás teší.

Rok prebehne ako voda a 8. februára 2019 sa tešíme na ďalší ples v poradí.

Prihlasovanie do kurzov v 2. polroku

V mesiacoch január a február Jazyková škola Žilina dopĺňa voľné miesta v kurzoch na 2. polrok. Je potrebné osobne navštíviť kanceláriu školu v úradných hodinách, vyplniť prihlášku a uhradiť školné podľa aktuálneho cenníka školy. Školné je možné uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet školy.
Pred prihlásením sa odporúča vybrať si jazykový kurz z aktuálnej ponuky a urobiť si online test.

Vianočné posedenie slovenčinárov

Študenti a vyučujúci slovenčiny pre cudzincov si predvianočný čas spríjemnili stretnutím pri spoločnom stole. Študentky – šikovné gazdinky pripravili ochutnávku typických jedál ich krajín, na ktorých si mohli pochutnať všetci. Popri maškrtení sme sa veľa dozvedeli o kultúre krajín, z ktorých študenti pochádzajú (Kambodža, Kórea, Nemecko, Rakúsko, Bielorusko, Egypt). Vyučujúce slovenčiny ako cudzieho jazyka si pripravili kvíz o Slovensku, workshop – ozdobovanie perníčkov, predstavili slovenské tradície pri štedrovečernom stole…

Čítať celý článok…

Prestup do iného kurzu

Prestupovanie do kurzov je možné podľa článku 4, bod 8 školského poriadku len do 31.10.2017.

V lete sme nezaháľali

Po odchode poslucháčov a učiteľov na letné prázdniny sa prestal školou ozývať krik a smiech žiakov, dupot po schodoch či bežecké preteky po chodbách. Automat s obľúbenými sladkosťami sa vyprázdnil a vypol na dva mesiace. Veď aj on si zaslúži oddych a údržbu.  Škola stíchla a prepla sa do prázdninového módu. Na tento moment sa dlho čakalo, aby mohli začať “prázdninové práce“.

Čítať celý článok…

Nové typy kurzov v šk. r. 2017/2018

 • hravá angličtina pre deti od 2. triedy ZŠ
 • hravá francúzština pre deti od 2. triedy ZŠ
 • kurz španielskeho jazyka pre žiakov druhého stupňa ZŠ
 • zrýchlené základy anglické jazyka pre žiakov 1. ročníka SŠ
 • pokročilý kurz anglického jazyka pre žiakov 1. ročníka SŠ
 • prípravný kurz nemeckého jazyka na medzinárodné certifikáty
 • prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) zo španielskeho jazyka v kombinácii s lektorom
 • prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) z ruského jazyka v kombinácii s lektorom
 • prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1) z ruského jazyka v kombinácii s lektorom
 • prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1) z nemeckého jazyka
 • špeciálny ročný intenzívny kurz 3-krát týždenne po 6 vyučovacích hodín, spolu 18 vyučovacích hodín týždenne (stretnutie záujemcov bude v piatok 11.9.2017 o 9:00 v budove školy)
 • konverzačné kurzy anglického jazyka s anglickým lektorom
 • na mieru ušité individuálne alebo skupinové  kurzy cudzích jazykov pre súkromné firmy a verejné inštitúcie v ich sídle
 • na mieru ušitý individuálny kurz cudzieho jazyka pre verejnosť

Termíny štátnic v šk. r. 2017/2018

Jesenný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe do 16. septembra 2017 osobne v budove školy alebo poštou na adresu školy.

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický a nemecký jazyk
Písomná časť: 9. novembra 2017 o 8:30
Ústna časť: od 4. decembra 2017 o 8:30

Jarný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe do 31. marca 2018 osobne v budove školy alebo poštou na adresu školy.

Základná štátna jazyková skúška – všetky jazyky
Všeobecná štátna jazyková skúška – všetky jazyky okrem anglického jazyka

Písomná časť: 12. apríla 2018 o 8:30
Ústna časť: od 14. mája 2018 o 8:30

Všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk
Písomná časť: 3. mája 2018 o 8:30
Ústna časť: od 4. júna 2018 o 8:30

Ďalšie informácie o štátnych skúškach tu.

Jazyky ľavou zadnou

Naučíme Vás anglicky, nemecky, francúzsky, rusky, španielsky, taliansky aj slovenčinu pre cudzincov.

Organizujeme kurzy na všetkých úrovniach.

Jazykové kurzy pre cudzincov

Jazyková škola v Žiline ponúka kurzy slovenčiny a angličtiny pre cudzincov na rôznych jazykových úrovniach.

Darčeková poukážka

Hľadáte originálny darček pre svojich blízkych a známych k narodeninám alebo meninám? Jazyková škola pripravila pre Vás darčekovú poukážku v hodnote školného za Vami vybraný jazykový kurz. Môžete sa rozhodnúť pre jeden zo siedmich jazykov, ktoré ponúkame. Darčekovú poukážku je možné zakúpiť v kancelárii školy.

Cambridge English Exam Preparatin Centre

Jazyková škola Žilina od školského roku 2014/2015 pripravuje poslucháčov na medzinárodné certifikáty Cambridge English First a Cambridge Advanced English.

Vďaka narastajúcemu počtu uchádzačov v prípravných kurzoch sa naša škola stala oficiálnym „Preparation Centre“ a oficiálne získala prestížne logo od Cambridge English Language Assessment.

V školskom roku 2016/2017 sa budú postupne pripravovať aj poslucháči v žiackych kurzoch  na skúšky Cambridge English Young Learners: Starters, Movers, Flyers.

Prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny

Otvárame prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny pre študentov aj dospelých:

 • Cambridge English First for Schools (FCE for Schools) – úroveň B2
 • Cambridge English First (FCE) – úroveň B2
 • Cambridge Advanced English (CAE) – úroveň C1 – C2
 • The International English Language Testing System (IELTS)

Cambridge certifikát

 • celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát
 • kvalitné obohatenie Vášho CV
 • uznávaný viac ako 13 000 inštitúciami na celom svete vrátane univerzít
 • akceptovaný pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • zabezpečené objektívne hodnotenie pri skúške
 • pri teste uspeje každý uchádzač a získa certifikát podľa úrovne svojich vedomostí
 • certifikát platný bez časového obmedzenia

IELTS test

 • celosvetovo najpopulárnejšia skúška z anglického jazyka určená pre štúdium na univerzite
 • test akceptovaný pre účely imigrácie, je významnou súčasťou žiadosti o vízum na vysťahovanie sa alebo pobyt vo Veľkej Británii
 • uznávaný viac než 9000 inštitúciami vrátane vládnych, akademických a personálnych v 140 krajinách
 • po absolvovaní ste ohodnotení číslom v rozmedzí 1 – 9 podľa Vašich preukázaných jazykových vedomostí
 • rýchle výsledky
 • certifikát platný dva roky

2% z dane pre Priateľov cudzích jazykov

Milí rodičia, poslucháči, priatelia cudzích jazykov,

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou oslovili a informovali o možnosti darovania 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Priatelia cudzích jazykov.

V roku 2011 bolo pri našej škole založené OZ Priatelia cudzích jazykov so zámerom zabezpečovať prostriedky na zlepšenie materiálneho a technického vybavenia učební. Aj vďaka Vašim príspevkom a darom sa nám počas existencie OZ podarilo vybaviť niektoré učebne projektormi, bielymi tabuľami a notebookmi, zaviesť do všetkých učební internetové pripojenie, vybaviť jednu učebňu intraktívnou tabuľou, opraviť a vymaľovať dve učebne či zabezpečiť vyučovacie pomôcky našim najmenším poslucháčom.

Veríme, že nám pomôžete aj tento rok posunúť sa ďalej. Našou snahou je postupne vybaviť  čo najviac učební IT-technikou, zveľadiť  prostredie nie len v učebniach, ale aj v ostatných priestoroch školy. Touto cestou podporíte dobrú vec, akou vzdelávanie určite je, a oceníte tak kvalitu jazykového vzdelávania poskytovaného našou jazykovou školou.

Nie je nám  ľahostajné, v akom prostredí a v akých podmienkach  študujú naši poslucháči.

Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z Vašich daní, potrebné tlačivá na stiahnutie a všetky informácie nájdete nižšie.

Ďakujeme.

Vaša Jazyková škola Žilina

Identifikačné údaje

Priatelia cudzích jazykov, o.z.
Sídlo: Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
Číslo účtu: SK35 8330 0000 0022 0107 4478
IČO: 42 220 963

Štátnicové a konverzačné kurzy v menej používaných jazykoch

Jazyková škola Žilina ako jediná v žilinskom regióne otvára prípravné štátnicové kurzy a konverzačné kurzy aj v menej používaných jazykoch.

Ak potrebujete získať vysvedčenie na úrovni B2, alebo naopak chcete sa v jazyku udržiavať, rozširovať si slovnú zásobu, zlepšiť sa v hovorení a počúvaní, prihláste sa do kurzu.

Ponúkame prípravné kurzy na základnú štátnicu aj v jazykoch francúzština, ruština a taliančina a konverzačné kurzy na strednej úrovni v jazykoch angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a taliančina.
V kurzoch angličtiny, francúzštiny a španielčiny vyučujú aj lektori.

Cambridge skúšky pre žiakov

Rodičia pozor! Skúšky Young Learners English Tests (YLE) sú určené deťom od 7 do 12 rokov a predstavujú ideálny úvod pre malých a väčších školákov do sveta skúšok z angličtiny.

 • Poskytnú obraz o dosiahnutej jazykovej úrovni
 • Motivujú k ďalšiemu štúdiu angličtiny
 • V teste vždy „uspejete“ – certifikát hodnotí silné stránky a poukazuje na oblasti s  potrebou zlepšenia

Jazyková škola v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania pri Žilinskej univerzite organizuje prípravný kurz žiakov v rámci jazykového vyučovania v kurzoch pre žiakov a následne skúšky na úrovni Starters a Movers.

Starters

Základná úroveň skúšok pre deti od 7 rokov, ktoré už absolvovali približne 100 hodín štúdia angličtiny.

Movers

Druhá úroveň pre deti od 8 do 11 rokov po 175 hodinách výučby angličtiny.

Obsah skúšok: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
Informácie vám poskytnú triedni učitelia kurzov angličtiny pre žiakov alebo zástupkyňa pre anglický jazyk.

Prípravný kurz na skúšky Cambridge English First

Prípravný kurz na medzinárodné skúšky z angličtiny Cambridge English First (for Schools) úrovne B2

Skúška je určená pre mládež aj dospelých.
Absolvent skúšky môže začať pracovať v anglicky hovoriacom prostredí, študovať na úrovni upper-intermediate alebo navštevovať prípravný jazykový kurz pre vysokoškolské štúdium. Certifikát je významnou súčasťou žiadosti o vízum.

Vstupná úroveň jazyka: stredný stupeň (intermediate B1 / upper intermediate B2).
Minimálny rozsah: 105 hodín, 3 vyučovacie hodiny týždenne.

» Cenník

Jazyková škola plesala

Aj tento rok Jazyková škola Žilina pokračovala v dlhoročnej tradícii organizovania plesu pre poslucháčov školy. Uskutočnil sa dňa 26.1.2018 po prvýkrát v priestoroch kultúrneho domu v Závodí. Tento rok nás prekvapil veľký záujem zo strany poslucháčov o náš ples. [...]

Vianočné posedenie slovenčinárov

Študenti a vyučujúci slovenčiny pre cudzincov si predvianočný čas spríjemnili stretnutím pri spoločnom stole. Študentky - šikovné gazdinky pripravili ochutnávku typických jedál ich krajín, na ktorých si mohli pochutnať všetci. Popri maškrtení sme sa veľa dozvedeli [...]

V lete sme nezaháľali

Po odchode poslucháčov a učiteľov na letné prázdniny sa prestal školou ozývať krik a smiech žiakov, dupot po schodoch či bežecké preteky po chodbách. Automat s obľúbenými sladkosťami sa vyprázdnil a vypol na dva mesiace. Veď aj on si [...]

Jazykovo-kultúrny večer

Už po štvrtýkrát sa tohto roku stretli priatelia cudzích jazykov mimo priestorov jazykovej školy, aby sa podelili o svoj záujem a lásku k cudziemu jazyku. Jazyková škola v spolupráci s kníhkupectvom Artforum zorganizovala ďalší ročník Večery v cudzom jazyku v novom šate. [...]

Ocenenie pre p. uč. Otáhalovú

Pani učiteľka PhDr. Dáša Otáhalová bola dňa 8. apríla 2016 v priestoroch Bábkového divadla Žilina ocenená za svoju dlhoročnú prácu učiteľky anglického a španielskeho jazyka v Jazykovej škole. Pán predseda ŽSK Juraj Blanár jej odovzdal pamätnú plaketu a ďakovný list. Naša [...]

Večery v cudzom jazyku

Učiť sa cudzí jazyk a nebyť v kontakte s kultúrou a literatúrou danej krajiny je ako naučiť sa čítať a potom nikdy nesiahnuť po knihe. Nadšenci cudzích jazykov, ktorí sa vzdelávajú v Jazykovej škole Žilina, si takéto bohatstvo uprieť nechcú, [...]

Ocenenie pre p. uč. Škulavíkovú

Pani učiteľka Mgr. Eva Škulavíková bola dňa 30. marca 2015 v priestoroch martinského Slovenského komorného divadla ocenená za svoju 40-ročnú prácu učiteľky angličtiny v Jazykovej škole Žilina a z rúk predsedu ŽSK p. Blanára si prevzala pamätnú plaketu a ďakovný list. [...]

Ako seniori spíkujú

Naši najstarší poslucháči nezaostali za mladšími kolegami – študentmi jazykov a na otvorenej hodine v piatok 24. mája ukázali, čo sa po prvých mesiacoch angličtiny naučili. Na vyučovaní pre seniorov, ktorí sa radi a bez obáv vracajú [...]

Ako malí žiaci šprechujú

V máji sa prezentovali naši najmladší poslucháči s výsledkami práce po prvých mesiacoch učenia sa nemčiny. Konala sa totiž otvorená hodina pre radosť rodičov, ale tiež pre tých, ktorí sú zvedaví, ako sa po krátkom čase môžu [...]

Aj vy ste počuli, že ples jazykovky bol vynikajúci?

Nielen škola je miestom, ktoré sa môžu naši poslucháči stretnúť a porozprávať sa o štúdiu cudzieho jazyka, o skúsenostiach s jeho používaním, o úspechoch a možno i strastiach, ktoré štúdium so sebou niekedy prináša. Tvrdí sa, že iba študent, ktorý sa do [...]

Vianočná slovenčina pre cudzincov

Slovensko sa čoraz viac otvára svetu. K rozvoju multikultúrnej spoločnosti  prispieva aj Jazyková škola v Žiline. V septembri 2013 otvorila po prvýkrát kurz pre všetkých učeniachtivých cudzincov, ktorí sa v rámci kurzu oboznamujú so základmi slovenského jazyka. Raz do [...]

Našej škole bola udelená Pamätná listina

Pozlátenú Litteras Memoriales odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár Jazykovej škole v Žiline pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Podľa znenia dokumentov ŽSK sa Litteras Memoriales „udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, [...]

Jazyková škola oslavuje päťdesiatku

Jazyková škola Žilina, pred rokom 2008 známa ako Štátna jazyková škola, oslavuje svoje okrúhle 50. narodeniny! Snáď niet Žilinčana, ktorý by svoje jazykové vedomosti nezískal, nerozšíril alebo nepreveril práve na tejto škole. Či už pri [...]

Jazyková škola Žilina je s počtom 1.800 až 2.000 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.