Naši najstarší poslucháči nezaostali za mladšími kolegami – študentmi jazykov a na otvorenej hodine v piatok 24. mája ukázali, čo sa po prvých mesiacoch angličtiny naučili. Na vyučovaní pre seniorov, ktorí sa radi a bez obáv vracajú do školských lavíc, sme privítali zvedavcov a potenciálnych záujemcov.

Dôvody, prečo seniori navštevujú náš kurz angličtiny, sú mnohým známe – deti a vnúčence v zahraničí, záľuba v cestovaní alebo jednoducho prianie rozhýbať mozgové bunky a byť spoločensky aktívny i v neskoršom veku. Častý úsmev na tvári v priebehu vyučovania svedčí o chuti lámať anglické vety, ale tiež o radosti z novopoznaného a naučeného.

Učiteľ venuje veľkú pozornosť na dostatočnú fixáciu prebraného učiva za pomoci rozhovorov v danom jazyku a cvičení v pracovnom zošite. Výber učebnice je osobitý pre danú vekovú kategóriu. Poslucháč nie je zavalený prísnymi gramatickými pravidlami, učí sa gramatiku v kontexte a má ju napočúvanú. Cieľom kurzu je zvládnuť základy anglickej konverzácie, dokázať sa dorozumieť na letisku, v reštaurácii, v meste atď. Dôraz sa kladie na rozprávanie a počúvanie na jednoduchej úrovni.