Miroslava Gajdošová

riaditeľka školy gajdosova@jszilina.sk

Miroslava Gajdošová2015-09-21T10:27:51+02:00

Martina Jakubíková

zástupkyňa riaditeľa jakubikova@jszilina.sk

Martina Jakubíková2015-09-21T10:26:57+02:00

Ľubica Dolejšia

dolejsia@jszilina.sk

Ľubica Dolejšia2015-09-21T10:22:03+02:00

Lucia Gavlasová

gavlasova@jszilina.sk

Lucia Gavlasová2015-09-21T10:21:55+02:00

Eva Hrádocká

hradocka@jszilina.sk

Eva Hrádocká2015-09-21T10:20:59+02:00

Martin Huňora

hunora@jszilina.sk

Martin Huňora2015-09-21T10:18:00+02:00

Zuzana Kubjatková

kubjatkova@jszilina.sk

Zuzana Kubjatková2015-09-21T10:14:44+02:00
Go to Top