1963/64:

Vo vtedajšej správe riaditeľstva školy sa uvádza, že prijatý nemôže byť každý záujemca, prednosť majú „pracujúci a študujúca mládež pred občanmi, ktorí nie sú v pracovnom pomere“. Kurzy sa zriaďujú aj priamo na pracovisku. Škola organizuje aj štátne jazykové skúšky. Cena za jeden 3-hodinový kurz za rok je 170 Kčs. V decembri 1963 získava škola vlastné priestory (1 kanceláriu a 4 učebne) na ul. Pivovarská č. 2, v školskom roku 1963/64 školu navštevuje už 932 poslucháčov.