1971/72

Budova JŠ – Remeselníckeho domu sa renovuje, opravuje sa strecha a fasáda budovy.  Upratovať budovu po opravách pomáhajú aj učitelia a to „vo voľnú sobotu 10.6.1972“.