Prebiehajúci školský rok sa pomaly chýli ku koncu a my sa zamýšľame nad jeho priebehom.

Kým v marci 2020 nás „korona“ všetkých zaskočila, v tomto školskom roku sme nič nenechali na náhodu a na pokračovanie pandemickej situácie sme sa náležite pripravili. Od polovice októbra do polovice mája výuka v našich kurzoch prebiehala online, najmä prostredníctvom komunikačnej platformy ZOOM. Tí, ktorí sa tejto modernej formy vzdelávania nezľakli, určite neoľutovali.

Poďakovanie za zvládnutie náročnej situácie patrí nielen vedeniu školy a skúseným pedagógom, ale rovnako i našim poslucháčom, ktorí nám svojím napredovaním jednostaj dokazujú, že naša práca má zmysel.

Blahoželáme všetkým, ktorí s nami úspešne ukončili tento po všetkých stránkach náročný školský rok a veríme, že ten nasledujúci bude priaznivejší.

Príjemné leto, priatelia, tešíme sa na vás opäť v septembri!