Jazyková škola Žilina, pred rokom 2008 známa ako Štátna jazyková škola, oslavuje svoje okrúhle 50. narodeniny! Snáď niet Žilinčana, ktorý by svoje jazykové vedomosti nezískal, nerozšíril alebo nepreveril práve na tejto škole.
Či už pri pohľade späť do histórie školy, či počas zmien, ktorými prechádzala spoločnosť pred niekoľkými rokmi či desaťročiami, alebo v súčasnosti svedčí obrovský záujem a dôvera verejnosti o jej vplyvnom potenciáli v celom žilinskom regióne.
Ak ste naším poslucháčom, vedzte, že navštevujete najstaršiu jazykovú školu v Žilinskom kraji a 2. najväčšiu na Slovensku. A ak ešte uvažujete, či začať učiť sa alebo zlepšovať sa alebo zopakovať si nejaký cudzí jazyk, môžete si vybrať z vyše 160 kurzov anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka a pripojiť sa tak k terajším vyše 2600 poslucháčom!
A prečo sú začiatkom septembra pred dverami školy stále dlhé rady záujemcov? Jedinečnosť školy tkvie predovšetkým v jej širokej ponuke, a to aj tých najvyšších úrovní všetkých jazykov, pochváliť sa môže stopercentnou kvalifikovanosťou svojich pedagógov, vyučujúcich v najrôznejších typoch kurzov: od detských kurzov nemčiny a francúzštiny a žiackych všetkých jazykov, cez prípravné maturitné, štátnicové oboch úrovní, konverzačné, intenzívne 8-hodinové, 2-denné 12 hodinové (6+6) až po štandardné večerné kurzy. Rozšírili sme ponuku o kurzy pre používateľov jazyka všeobecne v pracovnom prostredí, ktoré sú zaujímavé svojou odlišnosťou od obchodnej „business“ angličtiny, novinkou sú dopoludňajšie 4-hodinové kurzy angličtiny a s potešujúcim obrovským záujmom učiť sa aj vo vyššom veku zareagovali seniori (60+), pre ktorých máme až tri kurzy angličtiny! Tiež sme zaradili do svojej koncepcie kurzy „prelomové“, resp. „opakovacie“ pre „večných“ začiatočníkov alebo „udržiavateľov“ úrovní bez ambícií absolvovať štátnicu.
Ako jediná škola v Žilinskom kraji ponúka všeobecnú štátnicu (najvyššiu úroveň C1-C2) aj v tzv. menšinových jazykoch: v španielčine, taliančine, vo francúzštine (tento šk. rok základnú štátnicu B2) a samozrejme štátnicu oboch úrovní v angličtine a nemčine. Novinkou sú konzultácie a skúšobný test, ak sa chcete uchádzať o niektorú zo štátnic ako externista, t.j. bez navštevovania nášho prípravného kurzu a potrebujete si vopred overiť svoju úroveň a oficiálne požiadavky.
Škola pravidelne organizuje firemné kurzy v dopoludňajších hodinách, kde sa svojou intenzitou a obsahmi prispôsobuje požiadavkám firmy.
Pri všetkých finančných a materiálnych problémoch, ktoré školu ako inštitúciu financovanú z verejných zdrojov sprevádzajú, si po všetky roky udržiava svojich poslucháčov a hoci nemá triedy vybavené interaktívnou technikou, jej sila tkvie v kvalite: má vzdelaných a skúsených vyučujúcich pracujúcich v pevnom tíme bez častých fluktuácií, má jasnú koncepciu, nesľubuje zázračné učebné metódy, ale postupnú systematickú a predsa modernú výučbu s podporou najaktuálnejších učebných materiálov; vo vyšších úrovniach angličtiny, francúzštiny a španielčiny vyučujú vzdelaní lektori a v detských kurzoch pomáhajú dobrovoľníci z Nemecka pripravení na prácu s malými deťmi. A to všetko za skutočne nízke ceny! Veď kde len dostanete vyučovaciu hodinu u kvalitného učiteľa za sotva 1 € ?!
Na poslucháčov myslíme aj mimo naše priestory: na našom webe nájdete online-testy, odporúčaný doplnkový materiál pre online-štúdium jazyka, kompletné informácie ku štátniciam, odpovede na často kladené otázky k organizácii štúdia a skúšok. Pravidelne organizujeme zájazdy do nemecky a francúzsky hovoriacich krajín, veľmi obľúbené sú aj kultúrne akcie, napr. Mozartova opera priamo vo Viedenskej opere.
50ka prináša so sebou múdrosť a skúsenosť, ale ešte vždy chuť a silu na sebe pracovať a zlepšovať sa. Poprajme si preto na tejto ceste všetko najlepšie!
A ak chcete s nami toto veľké výročie osláviť, ste pozvaní na ples jazykovej školy alebo na ďalšie sprievodné akcie pre našich poslucháčov pri príležitosti 50. výročia založenia jazykovej školy.