V máji sa prezentovali naši najmladší poslucháči s výsledkami práce po prvých mesiacoch učenia sa nemčiny. Konala sa totiž otvorená hodina pre radosť rodičov, ale tiež pre tých, ktorí sú zvedaví, ako sa po krátkom čase môžu najmladší žiaci naučiť rozprávať, pýtať sa, reagovať v cudzom jazyku.

Kurz nemčiny pre deti od 8 rokov ponúkla jazyková škola po prvýkrát a projekt bol prijatý s veľkým záujmom verejnosti: okrem dvoch kurzov nemčiny bol zaradený do ponuky i podobný vo francúzštine. V priebehu vyučovacej hodiny deti predviedli nielen pozdravy a formulky pri predstavovaní seba, svojich rodičov a súrodencov na fotkách a tiež svojich spolužiakov, ale ukázali aj, ako fungujú matematické príklady v nemčine. Vedia sa zahrať s nemeckými kamarátmi, vyzvú ich do najrôznejších hier, povedia, čo sa im páči a čo je “langweilig”, teda nudné. Na to, aby sa najrôznejšie dialógy naučili, slúži výborný učebný materiál, ale i skutočné hračky ako futbalová lopta, švihadlo či pexeso pomáhajú deťom pri osvojovaní si slovíčok a tvorbe rozhovorov. Nehovoriac o pesničkách a básničkách. A to všetko sme videli prezentované výlučne v nemeckom jazyku.

Otvorená hodina bola dokonalou ukážkou, čo si deti v priebehu dvoch hodín týždenne za školský rok osvoja, a dôkazom, že kvalitný učiteľ, dobre prepracovaná koncepcia podporovaná hrami a správne zvolenými pomôckami sú predpokladom pre zvládnutie komunikácie i v jazyku, ktorý sa často označuje ako ten “najťažší”. Druhý cudzí jazyk priberajú školáci až na 2. stupni ZŠ, v období vývinu, keď už ustupuje intuitívne učenie sa a nastupuje analytické, teda myslenie typické pre dospelého učiaceho sa. Isto bude každý dospelý súhlasiť, že pri učení sa nového cudzieho jazyka je treba vynaložiť skutočnú námahu. Preto je vek 8 rokov vhodný pre osvojovanie si i dvoch cudzích jazykov súčasne.