Pani učiteľka Mgr. Eva Škulavíková bola dňa 30. marca 2015 v priestoroch martinského Slovenského komorného divadla ocenená za svoju 40-ročnú prácu učiteľky angličtiny v Jazykovej škole Žilina a z rúk predsedu ŽSK p. Blanára si prevzala pamätnú plaketu a ďakovný list.

Naša kolegyňa sa nepochybne vyznačuje kvalitami dobrého učiteľa, je múdra, trpezlivá, ochotná. Ale my – jej kolegovia – vieme, že má mnohé iné vlastnosti, ktoré ju spomedzi ostatných vyzdvihujú a za ktoré si toto ocenenie zaslúži. Jej potreba neustále na sebe pracovať a vzdelávať sa, záujem o všetko nové či už v pedagogickej práci alebo v činnosti jazykovej školy, chuť komunikovať s mladými učiteľmi, a to s otvorenou mysľou, aby mohla načerpať čo najviac inšpirácie, to sú prednosti, ktoré by si mal každý z nás v sebe pestovať v ktoromkoľvek veku svojho aktívneho života.

Veľké ďakujeme od všetkých zamestnancov Jazykovej školy Žilina.