Pani učiteľka PhDr. Dáša Otáhalová bola dňa 8. apríla 2016 v priestoroch Bábkového divadla Žilina ocenená za svoju dlhoročnú prácu učiteľky anglického a španielskeho jazyka v Jazykovej škole. Pán predseda ŽSK Juraj Blanár jej odovzdal pamätnú plaketu a ďakovný list.

Naša kolegyňa Dáša Otáhalová sa vyznačuje pracovným elánom a životným optimizmom. Patrí jej naše veľké uznanie a poďakovanie za jej celoživotnú pedagogickú prácu ako aj za prácu v oblasti riadenia školy, pracovala ako riaditeľka školy a neskôr ako zástupkyňa školy. Počas jej pôsobenia v riadiacej funkcii prispela k rozvoju Jazykovej školy. Odovzdala svoje vedomosti tisíckam študentom a dlhé roky úspešne pripravovala študentov na štátne jazykové skúšky z anglického jazyka. Je povestná svojou prísnosťou na vyučovacích hodinách, férovosťou a zmyslom pre humor. Študenti si ju chvália a vyhľadávajú ju po celé tie roky. My, mladší kolegovia, sa máme, čo od nej učiť, vážime si ju a sme radi, že je medzi nami.