Dňa 6.4.2018 si z rúk pani predsedníčky ŽSK Eriky Jurínovej prebrala slávnostné ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov naša pani učiteľka Mgr. Janka Piešová.

Každoročne pani Janka Piešová vyučuje v prípravných kurzoch na štátne jazykové skúšky z anglického a talianskeho jazyka a v prípravných kurzoch na medzinárodné Cambridge certifikáty FCE a CAE. Pod jej vedením desiatky poslucháčov úspešne absolvovali dané skúšky. Pani Piešová je vedúcou predmetovej komisie románskych jazykov. Je skúseným pedagógom, vyznačuje sa vysokou odbornosťou, flexibilitou, ľudskosťou a ochotou pomáhať poslucháčom a kolegom. Neustále pracuje na svojom profesijnom raste, sleduje moderné trendy v jazykovom vzdelávaní. Pravidelne navštevuje vzdelávacie semináre v Talianskom kultúrnom inštitúte v Bratislave. Zúčastnila sa jazykových pobytov v Cambridge v Spojenom kráľovstve a tiež vo Florencii a Perugii v Taliansku. Vyučuje anglický jazyk na všetkých jazykových úrovniach a rôzne vekové kategórie počnúc osemročnými žiakmi a končiac seniormi, čo si vyžaduje osobitý, individuálny prístup, trpezlivosť a používanie rôznorodých metód a foriem vyučovania.

Za jej obetavú a skvelú prácu jej všetci veľmi pekne ďakujeme a srdečne blahoželáme.