Pozvánky na prvú vyučovaciu hodinu jazykových kurzov v novom školskom roku budú zasielané poslucháčom od 19. augusta 2019.