V školskom roku 2019/2020 otvárame tieto nové typy kurzov:

 • hravá angličtina, kurz anglického jazyka pre deti od 3. triedy ZŠ (od 8 rokov)
 • kurz španielskeho jazyka pre žiakov druhého stupňa ZŠ
 • konverzačné kurzy anglického jazyka s anglickým lektorom
 • kurz španielskeho jazyka so španielskym lektorom
 • kurz francúzskeho jazyka s francúzskym lektorom
 • kurz ruského jazyka s ruskou lektorkou
 • kurz slovenského jazyka pre cudzincov
 • prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 – C2) z anglického jazyka
 • prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 – C2) z nemeckého jazyka
 • prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) z talianskeho jazyka
 • špeciálny ročný intenzívny kurz anglického jazyka, 3-krát týždenne po 4 vyučovacie hodiny, spolu 12 vyučovacích hodín týždenne (v prípade záujmu píšte na jakubikova@jszilina.sk)
 • na mieru ušité individuálne alebo skupinové kurzy cudzích jazykov pre súkromné firmy a verejné inštitúcie v ich sídle
 • na mieru ušitý individuálny kurz cudzieho jazyka pre verejnosť