Poslucháči, ktorým nevyhovuje termín kurzu, kam boli pozvaní, môžu požiadať o prestup do iného kurzu od 2.9. do 31.10.2019, ak je požadovaný kurz v ponuke školy, resp. ak je v kurze ešte voľné miesto. Maximálny počet poslucháčov v kurze je 20 (zákon č. 321/2008). Prestupy je možné vybaviť v kancelárii školy počas úradných hodín.