Prihlasovanie poslucháčov do nového školského roku pokračuje od 22.8.2019 do 16.9.2019 počas úradných hodín osobne v kancelárii školy.