Jarný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe do 31. marca 2020 osobne v budove školy alebo poštou na adresu školy.

Základná štátna jazyková skúška (úroveň B2) – všetky jazyky
Všeobecná štátna jazyková skúška (úroveň C1 – C2) – všetky jazyky

Písomná časť: 30. apríla 2020 o 8:30
Ústna časť: od 1. júna 2020 o 8:30

Ďalšie informácie o štátnych skúškach tu.