Krásnym zvykom na Jazykovej škole v Žiline býva, že v predvianočnom období, čiže počas vyučovania v posledný týždeň pred Vianocami, máme hodinu spojenú s vianočným posedením. Tak tomu bolo aj v piatok 13. decembra 2019. O tomto dni sme v predstinu informovali všetkých poslucháčov kurzu slovenského jazyka pre cudzincov, ktorí boli nadšení. Vyučovanie sa začínalo o 9:00 hod., avšak mnohí poslucháči prichádzali už oveľa skôr, aby všetko predpripravili na toto stretnutie. Cieľom hodiny bolo oboznámiť sa so slovenskými zvykmi a tradíciami, diskutovať rozdielnosti a získať autentickú skúsenosť viacerých národností.

Radi sa zmienime, že naši zahraniční poslucháči pochádzajú takmer z celého sveta. Zastúpenie má Amerika, Brazília, Irán, Kórea, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Švajčiarsko, Thajsko, Ukrajina – takže bolo o čom rozprávať. 

Každý priniesol svoje národné jedlo a porozprával o svojich zvykoch a tradíciách počas vianočných sviatkov, ktoré si uchováva. O dobrej nálade svedčia aj fotografie. 

Po celý čas nám zneli slovenské koledy. Vyučujúce porozprávali o slovenských zvyklostiach. Zahraniční poslucháči si zároveň pochutnali na vynikajúcej slovenskej kapustnici, vianočných koláčikoch a atmosféru umocnil aj pripravený punč. Keďže išlo o hodinu slovenského jazyka, vyučujúce pripravili kvíz vedomostí a taktiež aj kvíz slovenských vianočných zvyklostí.

Nálada bola naozaj vynikajúca a ani sme nepostrehli, ako rýchlo ubehol čas. S prianím krásneho prežitia vianočných sviatkov a všetkého dobrého do Nového roka 2020 sme sa rozlúčili.

Aj takéto sú tematické hodiny na Jazykovej škole v Žiline.