Prihlasovanie do nového školského roka pokračuje osobne od 2. do 16. septembra 2020 počas úradných hodín v kancelárii školy. Odporúčame vopred absolvovať online test na našej stránke.

Prestupy je možné vybavovať osobne od 2. septembra 2020.

Stretnutie uchádzačov o intenzívny ročný kurz sa bude konať v stredu 9. septembra 2020 o 9:00 v budove školy.

Školné na školský rok 2020/2021 je potrebné uhradiť prevodom na účet SK84 8180 0000 0070 0048 3331. Do poznámky uveďte meno a priezvisko poslucháča (povinný údaj k identifikácii platby).

Žiaci ZŠ a študenti SŠCelý školský rok
Žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ (2 h týždenne)69 €
Žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ (3 h týždenne)85 €
Prípravné kurzy na Cambridge FCE a CAE, Goethe skúšky (3 h týždenne)85 €
Dospelí a senioriPrvý polrok
Seniori (dopoludnia 2 h týždenne)43 €
Dospelí (3 h týždenne)75 €
Prípravné kurzy na Cambridge FCE a CAE, Goethe skúšky (3 h týždenne)75 €
Prípravné kurzy na štátnice (4 h týždenne)92 €
Kurz slovenčiny pre cudzincov (4 h týždenne)92 €

 Pozvánka na prvú vyučovaciu hodinu s termínom vyučovania bude doručená elektronicky koncom augusta.