V školskom roku 2020/2021 otvárame tieto nové typy kurzov:

 • hravá angličtina,  kurz anglického jazyka pre deti od 3. triedy ZŠ (od 8 rokov)
 • kurz španielskeho jazyka pre žiakov druhého stupňa ZŠ
 • konverzačné kurzy anglického jazyka s anglickým lektorom
 • kurz španielskeho jazyka so španielskym lektorom  
 • kurz francúzskeho jazyka s francúzskym lektorom
 • kurz ruského jazyka s ruskou lektorkou
 • kurz slovenského jazyka pre cudzincov 
 • prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1-C2) z anglického jazyka 
 • prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1-C2) z nemeckého jazyka 
 • špeciálny ročný intenzívny kurz 2-krát týždenne po 6 vyučovacích hodín, spolu 12 vyučovacích hodín týždenne (stretnutie záujemcov o kurz bude v stredu 9.9.2020 o 9:00 v budove školy)
 • na mieru ušité individuálne alebo skupinové  kurzy cudzích jazykov pre súkromné firmy a verejné inštitúcie v ich sídle
 • na mieru ušitý individuálny kurz cudzieho jazyka pre verejnosť