Poslucháči, ktorým nevyhovuje termín kurzu, kam boli pozvaní, môžu požiadať o prestup do iného kurzu od 2.9. do 31.10., ak je požadovaný kurz v ponuke školy, resp. ak má kurz ešte voľné miesto. Maximálny počet je 20 poslucháčov v kurze (Zákon č. 321/2008). Prestupy je možné vybaviť v kancelárii školy počas úradných hodín.