Poslucháčom kurzu anglického jazyka ponúkame možnosť zakúpenia si učebnice priamo v budove školy, a to od 14. do 30. septembra 2020 každý deň v čase od 14:00 do 17:00 na prízemí v učebni č. 4. Informácie o type učebnice dostane poslucháč na vyučovaní.