Jesenný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) z anglického, nemeckého a ruského jazyka

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2020
  • Písomná časť: 26. novembra 2020 o 8:30
  • Ústna časť: od  16. – 17. decembra 2020 o 8:30

Jarný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 31. marca 2021
  • Písomná časť: 6. – 7. mája  2021  o 8:30
  • Ústna časť: od  7. júna  2021 o 8:30