Našou hlavnou vakcínou je disciplína a zodpovednosť. Nedovoľme, aby naplno prepukla druhá vlna.