Doplnkové materiály

Prihlásiť sa do kurzu v priebehu školského roka je možné už len osobne v kancelárii školy v úradných hodinách, pretože mnohé kurzy sú už plne obsadené.

Prihlasovanie na ďalší školský rok prebieha vždy od mája.