Informácie o štúdiu

Jazyková škola ponúka jazykové vzdelávanie pre záujemcov všetkých vekových kategórií od žiakov navštevujúcich 2. ročník základnej školy. V prípade dostatočného záujmu zo strany verejnosti naša škola otvára špeciálne kurzy anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka  pre žiakov I. stupňa  ZŠ.

Jazyková škola Žilina zriaďuje kurzy v nasledujúcich jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky, slovenský.

V kurze môže byť najviac 20 poslucháčov.

Typy kurzov

Kurzy organizované v popoludňajších hodinách

– bežné kurzy (1. – 5. ročník)
– konverzačné kurzy základné (po ukončení 2. roč.)
– konverzačné kurzy stredné (po ukončení 3. roč.)
– konverzačné kurzy vyššie (po ukončení 5. roč.)
– pracovný jazyk (po ukončení 2. roč.)
– prípravné kurzy na základnú štátnu jazykovú skúšku (B2)
– prípravné kurzy na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (C1 – C2)
– prípravné kurzy na skúšky Cambridge English First
– prípravné kurzy na skúšky Cambridge Advanced English (CAE)
– prípravné kurzy na skúšky Goethe Zertifikat

Kurzy organizované v dopoludňajších hodinách

– polointenzívne kurzy
– intenzívne ročné kurzy

Kurzy pre seniorov

Firemné kurzy

Vyučovacie časy

Žiaci 2., 3. a 4. ročníka ZŠ

1-krát týždenne 2 vyučovacie hodiny o 14:20

Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

2-krát týždenne spolu 3 vyučovacie hodiny týždenne o 14:20 alebo 15:10

Študenti SŠ

1-krát týždenne 3 vyučovacie hodiny o 14:20 alebo 15:10, prípadne o 16:00

Študenti VŠ a dospelí

– bežné kurzy (1. – 5. ročník), konverzačné kurzy (základné, stredné, vyššie), pracovný jazyk:
1-krát týždenne 3 vyučovacie hodiny o 16:00, 16:50 alebo 17:40

– prípravné kurzy na základnú (B2) a všeobecnú (C1 – C2) štátnu jazykovú skúšku:
1-krát týždenne 4 vyučovacie hodiny o 16:00 alebo 16:50

– polointenzívne kurzy:
1-krát týždenne 4 vyučovacie hodiny v dopoludňajších hodinách

– intenzívny ročný kurz:
2-3-krát týždenne 6 vyučovacích hodín v dopoludňajších hodinách

– kurzy pre seniorov:
1-krát týždenne 2 vyučovacie hodiny v dopoludňajších hodinách