Ponuka kurzov ruského jazyka

Kurz pre žiakov ZŠ

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 14:20 alebo 15:10
 • Učebnica: Klass 1
 • Úroveň: A1 (začiatočníci)

Kurz pre študentov a dospelých

 • Jedenkrát do týždňa 2 alebo 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 15:10, 16:00 alebo 16:50
 • Učebnice: Klass 1 – 3, Ruština – maturitní příprava
 • Úroveň: A1 – B2 (začiatočníci – pokročilí)

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 • Jedenkrát do týždňa 4 vyučovacie hodiny
 • Učebnica: Klass 3
  Doplnkový materiál k reáliám Ruska a ruskej literatúre
  Prípravné testy