Učiteľský zbor Jazykovej školy Žilina

Bačinská Katarína, Ing.
anglický jazyk
bacinska@jszilina.sk

Beňová Simona, Mgr.
anglický jazyk
benova@jszilina.sk

Bielková Eva, Mgr.
anglický a slovenský jazyk
bielkova@jszilina.sk

Briššáková Daniela, Mgr.
anglický jazyk
brissakova@jszilina.sk

Gajdošová Miroslava, PhDr.
riaditeľka školy
anglický jazyk
gajdosova@jszilina.sk

Huňora Martin, PaedDr.
anglický jazyk
hunora@jszilina.sk

Jakubíková Martina, Mgr.
zástupkyňa riaditeľa
anglický jazyk
jakubikova@jszilina.sk

Kubjatková Zuzana, Mgr.
anglický a ruský jazyk
kubjatkova@jszilina.sk

Lisoň Peter, Mgr.
nemecký jazyk
lison@jszilina.sk

Lonc Michal, Mgr.
nemecký jazyk
lonc@jszilina.sk

Marková Andrea, Mgr.
anglický jazyk
markova@jszilina.sk

Otáhal Daniel, PaedDr.
anglický a španielsky jazyk
otahal@jszilina.sk

Panáková Petra, Mgr.
francúzsky jazyk
panakova@jszilina.sk

Piešová Jana, Mgr.
anglický a taliansky jazyk
piesova@jszilina.sk

Šiserová Eva, Mgr.
anglický a slovenský jazyk
siserova@jszilina.sk

Externí učitelia

Berquin Aldrick
francúzsky jazyk

Guerra Luis Gil
španielsky jazyk

Hopkins Jonathan
anglický jazyk

Horváthová Monika, Mgr.
španielsky jazyk

Kostina Irina
ruský jazyk

Otáhalová Dáša, PhDr.
španielsky jazyk

Rožek Martin, Mgr.
taliansky jazyk

Jazyková škola Žilina je s počtom 1.500 až 1.800 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.