Učiteľský zbor Jazykovej školy Žilina

Bačinská Katarína, Ing.
anglický jazyk
bacinska@jszilina.sk

Bielková Eva, Mgr.
anglický a slovenský jazyk
bielkova@jszilina.sk

Briššáková Daniela, Mgr.
anglický jazyk
brissakova@jszilina.sk

Dolejšia Ľubica, Mgr.
nemecký a slovenský jazyk
dolejsia@jszilina.sk

Gajdošová Miroslava, PhDr.
riaditeľka školy
anglický jazyk
gajdosova@jszilina.sk

Huňora Martin, PaedDr.
anglický jazyk
hunora@jszilina.sk

Jakubíková Martina, Mgr.
zástupkyňa riaditeľa
anglický jazyk
jakubikova@jszilina.sk

Kubjatková Zuzana, Mgr.
anglický a ruský jazyk
kubjatkova@jszilina.sk

Lonc Michal, Mgr.
nemecký jazyk
lonc@jszilina.sk

Loncová Andrea, Mgr.
anglický jazyk
loncova@jszilina.sk

Marková Andrea, Mgr.
anglický jazyk
markova@jszilina.sk

Otáhal Daniel, PaedDr.
anglický a španielsky jazyk
otahal@jszilina.sk

Petra Panáková, Mgr.
francúzsky jazyk
panakova@jszilina.sk

Piešová Jana, Mgr.
anglický a taliansky jazyk
piesova@jszilina.sk

Psotová Radka, Mgr.
španielsky a taliansky jazyk
psotova@jszilina.sk

Šiserová Eva, Mgr.
anglický a slovenský jazyk
siserova@jszilina.sk

Externí učitelia

Guerra Luis Gil
španielsky jazyk

Berquin Aldrick
francúzsky jazyk

Hopkins Jonathan
anglický jazyk

Kostina Irina
ruský jazyk

Mahútová Dagmar, Mgr.
anglický jazyk

Nichols Robert
anglický jazyk

Otáhalová Dáša, PhDr.
španielsky jazyk

Pospěchová Jarmila, Mgr.
francúzsky jazyk

Samolová Jana, PhDr.
anglický jazyk

Jazyková škola Žilina je s počtom 1.500 až 1.800 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.