Nedávno sme si pripomenuli 54 rokov od založenia medzinárodnej organizácie Frankofónie (Organisation internationale de la Francophonie, OIF), ktorá vznikla 20. marca 1970 v meste Niamey A keďže aj Slovensko patrí medzi jej pozorovateľské štáty, naši francúzštinári sa rozhodli aktívne osláviť tento medzinárodný deň a pripravili si zaujímavý program.

Mladší študenti si vytvorili prezentácie či už priamo k Frankofónii alebo k zaujímavým francúzskym jazykolamom, ktoré sa všetci prítomní pokúšali vhodnou intonáciou čo najlepšie napodobniť a správne vysloviť. Nacvičili si tiež krátke divadelné scénky a popoludnie sa nieslo aj v duchu ich interpretácie známych francúzskych piesní.

Dospelí poslucháči rozhodne nezaostávali, milo prekvapili recitáciou francúzskych básní od známych básnikov ako boli Jacques Prévert, Guillaume Appolinaire či Paul Verlaine. Viacerí priniesli didaktické hry vo francúzštine, ktoré sme si na hodine zahrali. Vytvorili si súťažné tímy, do ktorých sa zapojili všetci. K tomu chutné občerstvenie, výborná nálada, francúzska hudba a najmä entuziazmus a motivácia poslucháčov k ďalšiemu štúdiu francúzštiny. Boli to veľmi príjemné popoludnia.