Aktuálne termíny2024-05-02T09:00:27+02:00

Aktuálne termíny v školskom roku 2023/2024

Prihlasovanie na nový školský rok 2024/2025

 • Prihlasovanie do kurzov na nový školský rok 2024/2025 začína vo štvrtok 2. mája 2024.
 • Na zistenie jazykovej úrovne je možnosť absolvovať online test na našej stránke.
 • Pokračujúci poslucháči odovzdajú prihlášku a doklad o úhrade vyučujúcemu v kurze v máji, najneskôr do 31.5.2024.
 • Noví poslucháči doručia prihlášku a doklad o úhrade osobne, poštou alebo elektronicky na prihlasovanie@jszilina.sk do 30. júna 2024.
 • Úhrada školného podľa aktuálneho cenníka na účet: SK84 8180 0000 0070 0048 3331, do poznámky uveďte meno a priezvisko poslucháča, čo je povinný údaj k identifikácii platby.
 • Pozvánka na prvú vyučovaciu hodinu bude doručená elektronicky koncom augusta.

Termíny štátnych jazykových skúšok 2023/2024

Jarný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2)

 • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 31. marca 2024
 • Písomná časť: 23. – 26. apríla 2024  o 8:30
 • Ústna časť: od 3. júna 2024 o 8:30
Jesenný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2)

 • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2023
 • Písomná časť: 26. októbra 2023 o 8:30
 • Ústna časť: od 4. decembra  2023 o 8:30

Termíny školských prázdnin v šk. r. 2023/2024

Jesenné

30. október – 31. október 2023

Vianočné

23. december 2023 – 5. január 2024

Jarné

19. február – 23. február 2024

Veľkonočné

28. marec – 2. apríl 2024

Letné

1. júl – 30. august 2024

Title

Go to Top