Aktuálne termíny v školskom roku 2023/2024

Prihlasovanie na 2. polrok školského roka 2023/2024

 • Prihlasovanie do kurzov sa začína od pondelka 8. januára 2024. Nástup do kurzov je od 1. februára 2024.
 • Na zistenie jazykovej úrovne je možnosť absolvovať online test na našej stránke.
 • V januári je možné vo vybranom kurze absolvovať zdarma 1× pozorovanie.
 • Úhrada školného podľa aktuálneho cenníka na účet: SK84 8180 0000 0070 0048 3331, do poznámky uveďte meno a priezvisko poslucháča, čo je povinný údaj k identifikácii platby.
 • Prihlášku a doklad o úhrade treba odovzdať vyučujúcemu alebo doručiť do kancelárie školy.

Termíny štátnych jazykových skúšok 2023/2024

Jesenný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

 • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2023
 • Písomná časť: 26. októbra 2023 o 8:30
 • Ústna časť: od 4. decembra  2023 o 8:30
Jarný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

 • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 31. marca 2024
 • Písomná časť: 23. – 26. apríla 2024  o 8:30
 • Ústna časť: od 3. júna 2024 o 8:30

Termíny školských prázdnin v šk. r. 2023/2024

Jesenné

30. október – 31. október 2023

Vianočné

23. december 2023 – 5. január 2024

Jarné

19. február – 23. február 2024

Veľkonočné

28. marec – 2. apríl 2024

Letné

1. júl – 30. august 2024