Aktuálne termíny v školskom roku 2020/2021

Prihlasovanie do kurzov v šk. r. 2020/2021

Prihlasovanie do nového školského roka pokračuje osobne od 2. do 16. septembra 2020 počas úradných hodín v kancelárii školy.

Dopoludňajší intenzívny kurz angličtiny v roku 2020/2021

Stretnutie záujemcov o dopoludňajší intenzívny kurz angličtiny sa koná 9. septembra 2020 o 9:00 v budove školy.

Termíny štátnych jazykových skúšok 2020/2021

Jesenný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) z anglického, nemeckého a ruského jazyka

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2020
  • Písomná časť: 5. – 6. novembra 2020 o 8:30
  • Ústna časť: od  7. decembra  2020 o 8:30

Jarný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 31. marca 2021
  • Písomná časť: 6. – 7. mája  2021  o 8:30
  • Ústna časť: od  7. júna  2021 o 8:30

Termíny školských prázdnin v šk. r. 2020/2021

Jesenné

29. október – 30. október 2020
30. október 2020, 2., 6. a 9. novembra 2020

Vianočné

23. december 2020 – 7. január 2021

Polročné

1. február 2021

Jarné

15. február – 19. február 2021

Veľkonočné

1. – 6. apríl 2021

Letné

1. júl – 31. august 2021