Aktuálne termíny v školskom roku 2019/2020

Prihlasovanie do kurzov v šk. r. 2019/2020

Prihlasovanie pokračuje od 22.8. do 16.9.2019 v úradných hodinách v kancelárii školy.

Dopoludňajší intenzívny kurz angličtiny

Stretnutie záujemcov o dopoludňajší intenzívny kurz angličtiny sa koná 9. septembra 2019 o 9:00 v budove školy.

Termíny štátnych jazykových skúšok

Jesenný termín

Odovzdanie prihlkášky a dokladu o platbe do 16. septembra 2018 osobne v budove školy alebo poštou na adresu školy.

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický a nemecký jazyk
Písomná časť: 8. novembra 2018 o 8:30
Ústna časť: od 3. decembra 2018 o 8:30

Ďalšie informácie o štátnych skúškach tu.

Jarný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe do 31. marca 2019 osobne v budove školy alebo poštou na adresu školy.

Základná štátna jazyková skúška – všetky jazyky
Všeobecná štátna jazyková skúška – všetky jazyky okrem anglického jazyka

Písomná časť: 11. apríla 2019 o 8:30
Ústna časť: od 13. mája 2019 o 8:30

Všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk
Písomná časť: 2. mája 2019 o 8:30
Ústna časť: od 3. júna 2019 o 8:30

Ďalšie informácie o štátnych skúškach tu.

Jarný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe do 31. marca 2020 osobne v budove školy alebo poštou na adresu školy.

Základná štátna jazyková skúška (úroveň B2) – všetky jazyky
Všeobecná štátna jazyková skúška (úroveň C1 – C2) – všetky jazyky

Písomná časť: 30. apríla 2020 o 8:30
Ústna časť: od 1. júna 2020 o 8:30

Ďalšie informácie o štátnych skúškach tu.

Štátne jazykové skúšky sa konajú v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 o jazykovej škole.

Termíny školských prázdnin v šk. r. 2018/2019

Letné

29. jún – 1. september 2019

Termíny školských prázdnin v šk. r. 2019/2020

Jesenné

30. október – 3. november 2019

Vianočné

21. december 2019 – 7. január 2020

Polročné

3. február 2020

Jarné

22. február – 1. marec 2020

Veľkonočné

9. – 14. apríl 2020

Letné

1. júl – 1. september 2020