Aktuálne termíny v školskom roku 2018/2019

Prihlasovanie do kurzov v šk. r. 2018/2019

Prihlasovanie pokračuje od 27.8. do 14.9.2018 v úradných hodinách v kancelárii školy.

Dopoludňajší intenzívny kurz angličtiny

Stretnutie záujemcov o dopoludňajší intenzívny kurz angličtiny sa koná 7. septembra 2018 o 9:00 v budove školy.

Termíny štátnych jazykových skúšok

Jesenný termín

Odovzdanie prihlkášky a dokladu o platbe do 16. septembra 2018 osobne v budove školy alebo poštou na adresu školy.

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický a nemecký jazyk
Písomná časť: 8. novembra 2018 o 8:30
Ústna časť: od 3. decembra 2018 o 8:30

Ďalšie informácie o štátnych skúškach tu.

Jarný termín

Odovzdanie prihlášky a dokladu o platbe do 31. marca 2019 osobne v budove školy alebo poštou na adresu školy.

Základná štátna jazyková skúška – všetky jazyky
Všeobecná štátna jazyková skúška – všetky jazyky okrem anglického jazyka

Písomná časť: 11. apríla 2019 o 8:30
Ústna časť: od 13. mája 2019 o 8:30

Všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk
Písomná časť: 2. mája 2019 o 8:30
Ústna časť: od 3. júna 2019 o 8:30

Ďalšie informácie o štátnych skúškach tu.

Štátne jazykové skúšky sa konajú v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 o jazykovej škole.

Termíny školských prázdnin v šk. r. 2017/2018

Letné

30. júna – 2. september 2018

Termíny školských prázdnin v šk. r. 2018/2019

Jesenné

31. október – 2. november 2018

Vianočné

27. december 2018 – 7. január 2019

Polročné

1. február 2019

Jarné

4. – 8. marec 2019

Veľkonočné

18. – 23. apríl 2019

Letné

1. júl – 31. august 2019