Projekty2019-08-26T22:22:41+02:00

Erasmus Plus pokračuje

Počas letných prázdnin, keď naši poslucháči oddychujú a testujú svoje vedomosti a poznatky získané na Jazykovej škole Žilina v praxi, naši učitelia absolvovali pobyty v rámci projektu Erasmus Plus. Učitelia absolvovali 5 mobilít […]

Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov

Jazyková škola sa už predtým zapojila do projektu cez Erasmus+ s názvom Mobilita pedagogických zamestancov Jazykovej školy  Žilina v oblasti vzdelávania dospelých a to v rokoch 2014 – 2016. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacích pobytov […]

Jazyková škola v Žiline sa zapája do projektov

V školskom roku 2016/2017 sa na Jazykovú školu usmialo šťastie v podobe troch schválených projektov.  Už druhýkrát sa škole podarilo získať finančný grant na 8 mobilít pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých  z […]

Gesto pre mesto

Revitalizácia lavičiek na chodbách Jazykovej školy

Vážený poslucháč, zákonný zástupca,

dovoľte mi, aby som Vás touto cestou požiadala o láskavosť – zahlasovať za náš projekt Revitalizácia lavičiek na chodbách Jazykovej školy […]

Návšteva zo Španielska

Posledný marcový týždeň (27.- 31.3.2017) v Jazykovej škole Žilina sa vymykal bežnej rutine. Našu školu navštívilo vedenie španielskej štátnej jazykovej školy v Utiel, oblasť Valencia – riaditeľ školy Miguel Ángel Marzo a zástupkyňa školy Teresa Guaita. […]

Jazyková škola Žilina je s počtom 1.500 až 1.800 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.