Počas letných prázdnin, keď naši poslucháči oddychujú a testujú svoje vedomosti a poznatky získané na Jazykovej škole Žilina v praxi, naši učitelia absolvovali pobyty v rámci projektu Erasmus Plus. Učitelia absolvovali 5 mobilít v Cambridge vo Veľkej Británii a v St. Julian’s na ostrove Malta. Vyberáme z ich autentických opisov.

Mobilita Cambridge, Veľká Británia

Účastník č. 1

V termíne 1. – 14. júla 2018 som sa zúčastnila vzdelávacieho pobytu v rámci Erasmus Plus. Pri výbere ma zaujal kurz Súčasný anglický jazyk (Contemporary English), pretože som sa chcela dozvedieť viac o vývoji a zmenách moderného jazyka. Kurz sa konal v malebnom univerzitnom meste Cambridge. Na dva týždne sa stal našim domovom Homerton College s krásnym areálom, kde sme sa vzdelávali, bývali ale aj stravovali. 

Každý deň počas týždňa sme sa od 9:15 zúčastňovali nášho hlavného kurzu a poobede sme si mohli vybrať z ponuky seminárov, workshopov a prednášok. Náš hlavný kurz lektorka logicky usporiadala. Každý deň sme sa zameriavali na inú stránku jazyka – gramatické, lexikálne zmeny, idiómy a pod.

Kurz bol dynamický a splnil moje očakávania. V kurze nás bolo 10, pracovali sme v skupinách a vo dvojiciach. Poobede sme sa zúčastnili napr. workshopov o tvorivosti, improvizačných hrách, ustálených slovných spojeniach v modernom jazyku. Vo voľnom čase sme spoznávali večerný Cambridge, ktorý má úžasnú študentskú atmosféru. Vyskúšali sme tradičný „punting“ po rieke Cam, zúčastnili sme sa prednášky v Cambridge University Bookshop a pozreli divadelnú hru – Shakesperov Sen noci svätojáskej v krásnych záhradách King’s College. Cez víkend sme si vybrali výlet do Londýna a pozreli sme si katedrálu v mestečku Ely.

Účastník č. 2

Cambridge. Mesto, ktoré hádam už nepotrebuje ďalší komentár. V polovici júla 2018 som tam počas dvoch týždňov absolvoval študijný pobyt v rámci programu ERASMUS+. Miesto, rovnako ako aj referencie od iných účastníkov predchádzajúcich pobytov naznačovali, že to bude užitočná skúsenosť s prínosom pre moju ďalšiu pedagogickú prax. Ako sa neskôr ukázalo, vysoká úroveň a profesionálny prístup zo strany lektorov nezaostali za očakávaniami, priam ich vysoko predčili. 

Kurz, ktorý som si vybral – CLIL Secondary – bol zameraný na vyučovanie iných predmetov v anglickom jazyku, keďže učiaci sa cudzí jazyk sa oboznamujú s kultúrou, históriou ale aj geografiou danej krajiny a môžu sa tak zdokonaľovať v jazyku, zároveň si rozšíriť slovnú zásobu z iných oblastí a získať aj kultúrny rozhľad. 

V uvedenom kurze bolo prevažné zastúpenie kolegov zo Španielska a Talianska, jedna účastníčka bola z Poľska. Skúsená lektorka Francoise nás inšpirovala mnohými aktivitami a nápadmi ako zaujímavejšie a inovatívnejšie učiť obsah a cudzí jazyk zároveň. Na hodinách sme pracovali väčšinou v skupinách alebo v dvojiciach, ktoré sa ale často menili, aby sme si zvykli na spoluprácu so všetkými účastníkmi. 

Po vyučovaní sme sa mohli zúčastniť mnohých ponúkaných aktivít, zabezpečených inštitúciou BELL. Za všetky spomeniem aspoň niekoľko – výlet do Londýna, ale aj do okolia na miesta ako Ely či Wimpole Hall, návšteva divadelného predstavenia pod holým nebom, či absolvovanie „puntingu“ . Počas týchto aktivít sme mali možnosť stretnúť iných učiteľov a neformálne si s nimi vymieňať skúsenosti, čo pre mňa bolo veľkým obohatením a  motiváciou neustále sa zdokonaľovať v anglickom jazyku. Študijný pobyt, ako som ho zažil v lete v Cambridge, by som odporúčal všetkým kolegom – angličtinárom. 

Účastník č. 3

Na prelome júla a augusta 2018 som sa zúčastnil Jazykového kurzu v Cambridge v Anglicku cez projekt Erasmus Plus. Kurz trval dva týždne a vzhľadom na skutočnosť, že bol určený pre učiteľov anglického jazyka s minimálnou jazykovou úrovňou C1, bola úroveň účastníkov, a teda aj výuky na vysokej jazykovej úrovni. Kurz bol organizovaný jazykovou školou Bell na univerzitnom kampuse Homerton College, ktorý poskytoval výborné akademické, ubytovacie aj priestorové zázemie

Môj kurz Educational Technology Today bol zameraný na súčasné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov. Niektoré z nich už používame v súčasnosti bežne, iné boli pre mňa novinkou. V našom turnuse bolo približne 130 učiteľov z 22 krajín. V mojom kurze nás bolo 15 z desiatich krajín (napr. Španielska, Nemecka, Maďarska, Japonska, Izraela a pod.). Vyučujúci boli profesionáli, vždy výborne pripravení a ochotní reflektovať požiadavky účastníkov. Veľmi cenné bolo vymeniť si skúsenosti s kolegami z rôznych krajín pôsobiacich na rôznych typoch škôl a zistiť, že hoci technologicky nepatríme ku špičke, nie sme od nej ďaleko a v porovnaní s mnohými krajinami sa vôbec nemusíme za vybavenie na našej škole hanbiť. 

Popri hlavnom kurze sme mali možnosť sa prihlásiť na 4 odborné semináre a workshopy. Všetky hodnotím ako prínosné a kvalitne odvedené. Škola organizovala aj iné aktivity ako exkurzie (napr. do Londýna, či krásneho mestečka Ely s impozantnou katedrálou, či domom Olivera Cromwella), Shakespearovské divadlo v priestoroch King’s College, čo bol krásny a emotívny zážitok, ale aj koncert a filmové predstavenie. Kurz hodnotím ako veľmi prínosný a obohacujúci a to nielen po profesionálnej stránke. Rozhodne by som ho odporučil každému a keby som mal príležitosť zúčastniť sa opäť, bez váhania by som tak spravil.

Mobilita St. Julian’s, Malta

Účastník č. 4

Počas prvých dvoch júlových týždňov som absolvovala vzdelávací pobyt na malebnom ostrove Malta, ktorý je situovaný v Stredozemnom mori. Je to najmenší a najjužnejší štát v rámci Európskej Únie, ktorý sa oficiálne nazýva Maltská Republika. Už samotná lokalita ostrova je exotická a vopred sa dalo očakávať, že to bude jedinečná skúsenosť pre môj profesionálny rast. 

Kurz, ktorý som si vybrala: Methodology – Revisited, Revitalised and Re-energised, bol veľmi dobrý výber. Na kurze sme sa stretli učitelia z krajín V4, a jedna pani učiteľka z Fínska, skupinu tvorilo desať učiteľov vo vekovej kategórii od 30 do 55 rokov. Skúsená a britským humorom potknutá lektorka Judie, nám poskytovala nekonečne množstvo aktivít a rôznych techník ako učiť cudzí jazyk modernejšie, zaujímavejšie a inovatívnejšie. Na hodinách sme pracovali v skupinách ale aj samostatne. Judie ako naša lektorka bola pre nás mentorkou, koordinátorkou a ochotne nám radila ako sa zdanlivo nejasné úlohy na začiatku práce dajú zvládnuť s dávkou trpezlivosti a kooperácie. Vyučovanie začínalo vždy o deviatej hodine ráno a končilo o pol tretej poobede. 

Po samotnej výučbe sme absolvovali dve exkurzie, ktoré nám zabezpečila škola ETI. Prvá exkurzia bola v hlavnom meste Valletta a druhá exkurzia v mestečku Mdina. Naši turistickí sprievodcovia počas organizovaných exkurzií: pani Flora a pán Mário nám poskytli svojou prednáškou o týchto mestách bohaté informácie. Valletta je najmenšie hlavné mesto v rámci Európskej Únie, je necelý jeden kilometer široké a jeden a pol kilometra dlhé. Na takej malej rozlohe sa nachádza 33 kostolov, múzeá a katedrála Svätého Jána, ktorú by mal každý navštíviť počas svojho pobytu. Návštevník má možnosť vidieť bohato zlatom zdobenú katedrálu a taktiež originál maľby od Cavaraggio. Mdina bola v minulosti hlavným mestom Malty. Arabi v nej vybudovali citadelu – mohutnými hradbami opevnené mestečko. Mdina sa nazýva aj „tiché mestečko“, pretože sa dá ju navštíviť jedine pešo alebo na koči. Veľa uličiek si zachovalo stredoveký charakter sú úzke a kľukaté, nachádza sa tu veľa palácov, múzeí a katedrála Sv. Pavla, ktorá bola ako pravá dokončená na tomto strove.

 Počas týchto exkurzií sme mali možnosť stretnúť iných učiteľov, a zdieľať s nimi ich pedagogické skúsenosti a systém vzdelávania v ich krajine, čo bolo pre mňa veľkým obohatením a samozrejme podnetom stále sa zdokonaľovať v anglickom jazyku. 

Autenticitu Malty sme taktiež mohli ochutnať v našej hostiteľskej rodine, kde nám pani hostiteľka Nathalie každé ráno a večer pripravovala chutné raňajky a večere a bola ochotná nám rozprávať o živote, politickom systéme, systéme vzdelávania a atrakciách na ostrove Malta. 

Účastník č. 5

Počas prvého júlového týždňa som absolvovala študijný pobyt v jednom z členských štátov Európskej únie – na Malte. Je to husto obývaná, vyspelá krajina, ktorej história je skutočne bohatá a poznačená nadvládou Feničanov, Kartága, Ríma, Byzantskou ríšou, Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Rovnako je aj geograficky zaujímavá pre cestovateľov a v neposlednom rade aj pre študentov anglického jazyka. 

Vybrala som si kurz Spice Up Your Teaching Methodology, ktorý bol zameraný na oživenie vyučovania anglického jazyka prostredníctvom zaujímavých aktivít, netradičnou formou práce s literatúrou a so slovníkmi, videom a piesňami. V skupine nás bolo spolu jedenásť, pričom boli zastúpené krajiny ako Portugalsko, Španielsko, Poľsko, Macedónia, Azorské ostrovy a samozrejme Slovensko. 

Naša lektorka Valerie k svojej práci pristupovala zodpovedne a s radosťou. Každá hodina bola pre nás prínosom, zdrojom poznania a rovnako aj zábavou. Vyskúšali sme si opäť rolu žiakov a vrátili sa tak do školských lavíc, ale z tej druhej strany. Vyučovanie začínalo pravidelne o deviatej a končilo o pol tretej. Po vyučovaní, vo voľnom čase sme spoznávali krajinu. Zúčastnili sme sa dvoch exkurzií, ktoré boli organizované školou- ETI. Jedna exkurzia bolo do hlavného mesta Valetty, druhý výlet do Mdiny. Okrem týchto výletov sme navštívili aj ostrov Gozo. Počas celého pobytu sme sa zdokonaľovali v anglickom jazyku a rozširovali si znalosti a vedomosti v rôznych oblastiach, či už z oblasti geografie, histórie alebo systéme vzdelávania.