E-shop – ponuka kurzov

Žiaci a študenti do 25 rokov

Školné sa hradí 1 × ročne, uvedená cena zahŕňa zápisné a školné za celý školský rok.

Dospelí

Školné sa hradí 2 × ročne, uvedená cena zahŕňa zápisné a školné za jeden polrok.