Nemčina – 1. ročník (dospelý)

140,00 

  • Nemecký jazyk – 1. ročník
  • Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1.2
  • Typ kurzu: všeobecný
  • Poslucháč: dospelý
  • Počet hodín: 1 × 3 h
  • Školné sa hradí 2 × ročne