Loading...

Radi odpovieme na Vaše dotazy či pripomienky.

Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo osobne počas úradných hodín.

Adresa:
Jazyková škola Žilina
Veľká okružná 24
010 01 Žilina

Telefón: + 421-41-562 03 58
E-mail: info@jszilina.sk

Napíšte nám

  Meno (povinné)

  E-mail (povinné)

  Telefón

  Predmet správy

  Správa (povinné)

  ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

  Učiteľský zbor Jazykovej školy Žilina

  Bačinská Katarína, Ing.
  anglický jazyk
  bacinska@jszilina.sk

  Beňová Simona, Mgr.
  anglický jazyk
  benova@jszilina.sk

  Bielková Eva, Mgr.
  anglický a slovenský jazyk
  bielkova@jszilina.sk

  Briššáková Daniela, Mgr.
  anglický jazyk
  brissakova@jszilina.sk

  Gajdošová Miroslava, PhDr.
  riaditeľka školy
  anglický jazyk
  gajdosova@jszilina.sk

  Huňora Martin, PaedDr.
  anglický jazyk
  hunora@jszilina.sk

  Jakubíková Martina, Mgr.
  zástupkyňa riaditeľa
  anglický jazyk
  jakubikova@jszilina.sk

  Kubjatková Zuzana, Mgr.
  anglický a ruský jazyk
  kubjatkova@jszilina.sk

  Lisoň Peter, Mgr.
  nemecký jazyk
  lison@jszilina.sk

  Lonc Michal, Mgr.
  nemecký jazyk
  lonc@jszilina.sk

  Marková Andrea, Mgr.
  anglický jazyk
  markova@jszilina.sk

  Otáhal Daniel, PaedDr.
  anglický a španielsky jazyk
  otahal@jszilina.sk

  Panáková Petra, Mgr.
  francúzsky jazyk
  panakova@jszilina.sk

  Piešová Jana, Mgr.
  anglický a taliansky jazyk
  piesova@jszilina.sk

  Šiserová Eva, Mgr.
  anglický a slovenský jazyk
  siserova@jszilina.sk

  Externí učitelia

  Berquin Aldrick
  francúzsky jazyk

  Guerra Luis Gil
  španielsky jazyk

  Hopkins Jonathan
  anglický jazyk

  Horváthová Monika, Mgr.
  španielsky jazyk

  Kostina Irina
  ruský jazyk

  Otáhalová Dáša, PhDr.
  španielsky jazyk

  Rožek Martin, Mgr.
  taliansky jazyk

  Rada školy

  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

  Rada školy je zriadená podľa §24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

  Zloženie rady školy

  Rada školy pri Jazykovej škole, Veľká okružná 24, Žilina bola ustanovená v tomto zložení:

  Predseda

  Mgr. Jana Piešová

  Podpredseda

  Mgr. Daniela Briššáková

  Zástupcovia zriaďovateľa

  Mgr. Veronika Ftorková
  Ing. Barbora Birnerová
  Ing. Marta Gajdičiarová
  PhDr. Zdenka Klincová
  Ing. Miriam Skácelová
  Ing. Katarína Gazdíková

  Zástupcovia pedagogických zamestnancov

  Mgr. Eva Šiserová
  Mgr. Jana Piešová
  PaedDr. Daniel Otáhal
  Mgr. Daniela Briššáková

  Zástupca nepedagogických zamestnancov

  Ľubica Olexová

  Štatút rady školy

  Jazyková škola Žilina je s počtom 1.500 až 1.800 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

  Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

  S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.