Novinky2018-10-05T12:36:18+00:00
Loading...

Veselé Vianoce a Šťastný nový rok

Veselé Vianoce a Šťastný nový rok želá riaditeľka školy Miroslava Gajdošová a zamestnanci Jazykovej školy Žilina.

Ples jazykovej školy

Ples Jazykovej školy Žilina sa bude konať 8. februára 2019 o 19:00 v Kultúrnom dome v Závodí.
Vstupenky za cenu 33,– € sú na predaj v kancelárii školy.

Riaditeľské voľno 21. decembra

V piatok 21. decembra 2018 je udelené riaditeľské voľno a v kurzoch sa nevyučuje.
Vianočné prázdniny sú od 27. decembra 2018 do 7. januára 2019.

Erasmus Plus pokračuje

Počas letných prázdnin, keď naši poslucháči oddychujú a testujú svoje vedomosti a poznatky získané na Jazykovej škole Žilina v praxi, naši učitelia absolvovali pobyty v rámci projektu Erasmus Plus. Učitelia absolvovali 5 mobilít v Cambridge vo Veľkej Británii a v St. Julian’s na ostrove Malta. Vyberáme z ich autentických opisov.

Celý článok…

Novinky v školskom roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 otvárame nové typy kurzov:

 • Hravá angličtina, kurz anglického jazyka pre deti od 8 rokov (3. trieda ZŠ)
 • Kurz španielskeho jazyka pre žiakov druhého stupňa ZŠ
 • Kurz ruštiny s ruskou lektorkou
 • Konverzačný kurz ruštiny s ruskou lektorkou
 • Konverzačné kurzy anglického jazyka s anglickým lektorom
 • Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) z francúzskeho  jazyka v kombinácii s francúzskym lektorom
 • Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1) z ruského jazyka v kombinácii s ruským lektorom
 • Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1) z nemeckého jazyka 
 • Na mieru ušité individuálne alebo skupinové  kurzy cudzích jazykov pre súkromné firmy a verejné inštitúcie v ich sídle
 • Na mieru ušitý individuálny kurz cudzieho jazyka pre verejnosť

Prihlasovanie do kurzov na školský rok 2018/2019

Prihlasovanie nových poslucháčov naďalej pokračuje v úradných hodinách v kancelárii školy. Už sa len dopĺňajú voľné miesta v kurzoch.

Odporúčame absolvovať pred prihlasovaním online test (do 1. ročníka nie je treba). Poplatok za kurz je možné uhradiť platobnou kartou v kancelárii školy, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.

Prestup do iného kurzu

Poslucháči, ktorým nevyhovuje termín kurzu, kam boli pozvaní, môžu požiadať o prestup do iného kurzu od 3.9. do 31.10.2018, ak je požadovaný kurz v ponuke školy a ak je v kurze ešte voľné miesto. Maximálny počet poslucháčov v kurze je 20 (Zákon č. 321/2008). Prestupy je možné vybaviť v kancelárii školy počas úradných hodín.

Termíny štátnic v šk. r. 2018/2019

Jesenný termín

Podanie prihlášky a dokladu o platbe do 16.9. 2018

Základná a všeobecná ŠJS z angličtiny a nemčiny
Písomná časť vo štvrtok 8. novembra 2018 o 8:30
Ústna časť od 3. decembra 2018 o 8:30

Jarný termín

Podanie prihlášky a dokladu o platbe do 31.3. 2019

Základná ŠJS (všetky jazyky) a všeobecná ŠJS (všetky jazyky okrem angličtiny)
Písomná časť vo štvrtok 11. apríla 2019 o 8:30
Ústna časť od 13. mája 2019 o 8:30

Všeobecná ŠJS z angličtiny
Písomná časť vo štvrtok 2. mája 2019 o 8:30
Ústna časť od 3. júna 2019 o 8:30

Vynovené priestory školy

V galérii nájdete pridané fotografie našich zrekonštruovaných priestorov.

Darčeková poukážka

Hľadáte originálny darček pre svojich blízkych a známych k narodeninám alebo meninám? Jazyková škola pripravila pre Vás darčekovú poukážku v hodnote školného za Vami vybraný jazykový kurz. Môžete sa rozhodnúť pre jeden zo siedmich jazykov, ktoré ponúkame. Darčekovú poukážku je možné zakúpiť v kancelárii školy.

Cambridge English Exam Preparation Centre

Jazyková škola Žilina od školského roku 2014/2015 pripravuje poslucháčov na medzinárodné certifikáty Cambridge English First a Cambridge Advanced English.

Vďaka narastajúcemu počtu uchádzačov v prípravných kurzoch sa naša škola stala oficiálnym „Preparation Centre“ a oficiálne získala prestížne logo od Cambridge English Language Assessment.

Prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny

Otvárame prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny pre študentov aj dospelých:

 • Cambridge English First for Schools (FCE for Schools) – úroveň B2
 • Cambridge English First (FCE) – úroveň B2
 • Cambridge Advanced English (CAE) – úroveň C1 – C2
 • The International English Language Testing System (IELTS)

Cambridge certifikát

 • celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát
 • kvalitné obohatenie Vášho CV
 • uznávaný viac ako 13 000 inštitúciami na celom svete vrátane univerzít
 • akceptovaný pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • zabezpečené objektívne hodnotenie pri skúške
 • pri teste uspeje každý uchádzač a získa certifikát podľa úrovne svojich vedomostí
 • certifikát platný bez časového obmedzenia

IELTS test

 • celosvetovo najpopulárnejšia skúška z anglického jazyka určená pre štúdium na univerzite
 • test akceptovaný pre účely imigrácie, je významnou súčasťou žiadosti o vízum na vysťahovanie sa alebo pobyt vo Veľkej Británii
 • uznávaný viac než 9000 inštitúciami vrátane vládnych, akademických a personálnych v 140 krajinách
 • po absolvovaní ste ohodnotení číslom v rozmedzí 1 – 9 podľa Vašich preukázaných jazykových vedomostí
 • rýchle výsledky
 • certifikát platný dva roky

Štátnicové a konverzačné kurzy v menej používaných jazykoch

Jazyková škola Žilina ako jediná v žilinskom regióne otvára prípravné štátnicové kurzy a konverzačné kurzy aj v menej používaných jazykoch.

Ak potrebujete získať vysvedčenie na úrovni B2, alebo naopak chcete sa v jazyku udržiavať, rozširovať si slovnú zásobu, zlepšiť sa v hovorení a počúvaní, prihláste sa do kurzu.

Ponúkame prípravné kurzy na základnú štátnicu aj v jazykoch francúzština, ruština a taliančina a konverzačné kurzy na strednej úrovni v jazykoch angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a taliančina.
V kurzoch angličtiny, francúzštiny a španielčiny vyučujú aj lektori.

Prípravný kurz na skúšky Cambridge English First

Prípravný kurz na medzinárodné skúšky z angličtiny Cambridge English First (for Schools) úrovne B2

Skúška je určená pre mládež aj dospelých.
Absolvent skúšky môže začať pracovať v anglicky hovoriacom prostredí, študovať na úrovni upper-intermediate alebo navštevovať prípravný jazykový kurz pre vysokoškolské štúdium. Certifikát je významnou súčasťou žiadosti o vízum.

Vstupná úroveň jazyka: stredný stupeň (intermediate B1 / upper intermediate B2).
Minimálny rozsah: 105 hodín, 3 vyučovacie hodiny týždenne.

» Cenník

Ocenenie pre p. uč. Janku Piešovú

Dňa 6.4.2018 si z rúk pani predsedníčky ŽSK Eriky Jurínovej prebrala slávnostné ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov naša pani učiteľka Mgr. Janka Piešová. Každoročne pani Janka Piešová vyučuje v prípravných kurzoch na štátne jazykové skúšky z anglického a talianskeho [...]

Jazyková škola plesala

Aj tento rok Jazyková škola Žilina pokračovala v dlhoročnej tradícii organizovania plesu pre poslucháčov školy. Uskutočnil sa dňa 26.1.2018 po prvýkrát v priestoroch kultúrneho domu v Závodí. Tento rok nás prekvapil veľký záujem zo strany poslucháčov o náš ples. [...]

Vianočné posedenie slovenčinárov

Študenti a vyučujúci slovenčiny pre cudzincov si predvianočný čas spríjemnili stretnutím pri spoločnom stole. Študentky - šikovné gazdinky pripravili ochutnávku typických jedál ich krajín, na ktorých si mohli pochutnať všetci. Popri maškrtení sme sa veľa dozvedeli [...]

V lete sme nezaháľali

Po odchode poslucháčov a učiteľov na letné prázdniny sa prestal školou ozývať krik a smiech žiakov, dupot po schodoch či bežecké preteky po chodbách. Automat s obľúbenými sladkosťami sa vyprázdnil a vypol na dva mesiace. Veď aj on si [...]

Jazykovo-kultúrny večer

Už po štvrtýkrát sa tohto roku stretli priatelia cudzích jazykov mimo priestorov jazykovej školy, aby sa podelili o svoj záujem a lásku k cudziemu jazyku. Jazyková škola v spolupráci s kníhkupectvom Artforum zorganizovala ďalší ročník Večery v cudzom jazyku v novom šate. [...]

Ocenenie pre p. uč. Otáhalovú

Pani učiteľka PhDr. Dáša Otáhalová bola dňa 8. apríla 2016 v priestoroch Bábkového divadla Žilina ocenená za svoju dlhoročnú prácu učiteľky anglického a španielskeho jazyka v Jazykovej škole. Pán predseda ŽSK Juraj Blanár jej odovzdal pamätnú plaketu a ďakovný list. Naša [...]

Večery v cudzom jazyku

Učiť sa cudzí jazyk a nebyť v kontakte s kultúrou a literatúrou danej krajiny je ako naučiť sa čítať a potom nikdy nesiahnuť po knihe. Nadšenci cudzích jazykov, ktorí sa vzdelávajú v Jazykovej škole Žilina, si takéto bohatstvo uprieť nechcú, [...]

Ocenenie pre p. uč. Škulavíkovú

Pani učiteľka Mgr. Eva Škulavíková bola dňa 30. marca 2015 v priestoroch martinského Slovenského komorného divadla ocenená za svoju 40-ročnú prácu učiteľky angličtiny v Jazykovej škole Žilina a z rúk predsedu ŽSK p. Blanára si prevzala pamätnú plaketu a ďakovný list. [...]

Ako seniori spíkujú

Naši najstarší poslucháči nezaostali za mladšími kolegami – študentmi jazykov a na otvorenej hodine v piatok 24. mája ukázali, čo sa po prvých mesiacoch angličtiny naučili. Na vyučovaní pre seniorov, ktorí sa radi a bez obáv vracajú [...]

Ako malí žiaci šprechujú

V máji sa prezentovali naši najmladší poslucháči s výsledkami práce po prvých mesiacoch učenia sa nemčiny. Konala sa totiž otvorená hodina pre radosť rodičov, ale tiež pre tých, ktorí sú zvedaví, ako sa po krátkom čase môžu [...]

Aj vy ste počuli, že ples jazykovky bol vynikajúci?

Nielen škola je miestom, ktoré sa môžu naši poslucháči stretnúť a porozprávať sa o štúdiu cudzieho jazyka, o skúsenostiach s jeho používaním, o úspechoch a možno i strastiach, ktoré štúdium so sebou niekedy prináša. Tvrdí sa, že iba študent, ktorý sa do [...]

Vianočná slovenčina pre cudzincov

Slovensko sa čoraz viac otvára svetu. K rozvoju multikultúrnej spoločnosti  prispieva aj Jazyková škola v Žiline. V septembri 2013 otvorila po prvýkrát kurz pre všetkých učeniachtivých cudzincov, ktorí sa v rámci kurzu oboznamujú so základmi slovenského jazyka. Raz do [...]

Našej škole bola udelená Pamätná listina

Pozlátenú Litteras Memoriales odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár Jazykovej škole v Žiline pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Podľa znenia dokumentov ŽSK sa Litteras Memoriales „udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, [...]

Jazyková škola oslavuje päťdesiatku

Jazyková škola Žilina, pred rokom 2008 známa ako Štátna jazyková škola, oslavuje svoje okrúhle 50. narodeniny! Snáď niet Žilinčana, ktorý by svoje jazykové vedomosti nezískal, nerozšíril alebo nepreveril práve na tejto škole. Či už pri [...]

Jazyková škola Žilina je s počtom 2.500 až 3.000 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.