Novinky2023-12-04T19:45:02+01:00
Loading...
2% z dane pre Priateľov cudzích jazykov

Milí poslucháči, milí zákonní zástupcovia, aj tento rok môžu fyzické a právnické osoby poukázať 2 % zo svojich daní a pomôcť tým neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z daní Občianskemu združeniu „Priatelia cudzích jazykov“, ktoré funguje pri našej [...]

Prihlasovanie na 2. polrok školského roka 2023/2024

Prihlasovanie do kurzov sa začína od pondelka 8. januára 2024. Nástup do kurzov je od 1. februára 2024. Na zistenie jazykovej úrovne je možnosť absolvovať online test na našej stránke. V januári je možné vo vybranom kurze absolvovať zdarma 1× pozorovanie. Úhrada školného podľa aktuálneho cenníka na účet: SK84 8180 0000 0070 0048 3331, do [...]

Termíny štátnych jazykových skúšok 2023/2024

Jesenný termín Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2023 Písomná časť: 26. októbra 2023 o 8:30 Ústna časť: od 4. decembra  2023 o 8:30 Jarný termín Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  [...]

Zverejnili sme nový cenník na šk. rok 2023/2024

Prihlasovanie do kurzov na nový školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 2. mája 2023. Pokračujúci poslucháči odovzdajú prihlášku a doklad o úhrade vyučujúcemu v kurze v mesiaci máj. Noví poslucháči doručia prihlášku a doklad o úhrade osobne, poštou alebo elektronicky na prihlasovanie@jszilina.sk do 30. júna 2023. Odporúčame absolvovať online test na našej stránke. Úhrada školného podľa [...]

Debata v rámci programu „Back to School“

Pozývame vás na debatu v rámci programu "Back to School" Európskej komisie, ktorá sa uskutoční v priestoroch našej školy vo štvrtok 29. februára o 16:00. V rámci tohto programu zamestnanci inštitúcií EÚ z najrôznejších oborov navštevujú školy vo svojich rodných mestách a diskutujú so študentmi a učiteľmi. Je to príležitosť [...]

Vzdelávaním k viacjazyčnosti

„S jazykmi ste všade doma.“ (Edmund de Waal) Jazyková škola sa zapojila do projektu „Vzdelávaním k viacjazyčnosti“ (Erasmus Plus 2022-SK01-KA122-SCH-000095283). Naša vyučujúca francúzskeho jazyka, Mgr. Petra Panáková, sa v rámci tohto projektu zúčastnila medzinárodného vzdelávacieho metodického kurzu pre učiteľov cudzích jazykov vo francúzskom meste Nice. Realizáciu projektu zastrešovala Slovenská [...]

Kvalitné digitálne vzdelávanie

Kvalitné digitálne vzdelávanie - to je názov úspešného Erasmus+ projektu Jazykovej školy, ktorý boli naše pedagogičky minulý týždeň prezentovať vo Zvolene na seminároch SAAIC - Erasmusplus SK. Robí nám veľkú radosť, keď naši zamestnanci úspešne reprezentujú Jazykovú školu a zaroveň sme radi, že sa vďaka Erasmus+ projektu naši zamestnanci [...]

Traja králi – LOS REYES MAGOS

Aké boli Vaše Vianoce? Niekde je už pracovný život v plnom prúde a niekde sa ešte vytešujú z darčekov, čo im priniesli traja králi 6. januára, ako napríklad v Španielsku. V predvečer, 5.januára, sa v celom Španielsku konajú sprievody, ktoré sa nazývajú Cabalgatas de Reyes Magos, počas ktorých sa [...]

Vianočná pošta pre seniorov

Predvianočný čas je obdobie stretnutí. Nie každý však má to šťastie byť obklopený rodinou a priateľmi a vtedy určite poteší vianočná pošta. Preto sme sa aj my tento rok zapojili do projektu Vianočná pošta pre seniorov. Mladší žiaci vytvorili krásne vianočné pozdravy, ktoré potešia seniorov v najbližších dňoch. [...]

Go to Top