Informácie o majetku

  • Opis majetku – budova a pozemok
  • Druh majetku – zverený do správy
  • Druh majetku – nehnuteľný
  • Umiestnenie majetku – Žilina, Veľká okružná 24
  • Opis využitia majetku – prevádzka škôl
  • Hospodárenie s majetkom