Loading...
Pracovné ponuky2018-08-27T09:11:52+02:00

Výberové konanie na školníka

Riaditeľka Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina prijme do pracovného pomeru školníka / údržbára / kuriča s nástupom od 1.9.2019 na dobu určitú, s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Požadovaná kvalifikácia:

 • stredné vzdelanie

Náplň práce:

 • podľa potrieb a požiadaviek súvisiacich s údržbou budovy
 • práca každého druhu
 • práca na zmeny

Ďalšie požiadavky:

 • skúsenosti s prácou školníka / údržbára
 • kuričské skúšky, kuričský preukaz na plynové teplovodné kotly V. triedy
 • manuálna a technická zručnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • kuričský preukaz
 • súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hrubá mzda: 637 € + osobný príplatok po skúšobnej dobe

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie“ posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 15. augusta 2019. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie. 

Adresa školy:

Jazyková škola
Veľká okružná 24
010 01 Žilina

Kontakt:

tel.: 041/56 20 358, e-mail: sjsza@vuczilina.sk

Výberové konanie na upratovačku

Riaditeľka Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina prijme do pracovného pomeru upratovačku s nástupom od 1.8.2019 na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Požadovaná kvalifikácia:

 • minimálne základné vzdelanie

Náplň práce:

 • upratovanie tried, kabinetov, chodieb a ostatných prislúchajúcich priestorov školy

Platové podmienky: minimálne 530,50 €

Ďalšie požiadavky:

 • samostatnosť pri práci
 • zodpovednosť
 • dôslednosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti:

Pohovor s uchádzačkami na pracovnú pozíciu upratovačka sa uskutoční dňa 19.6.2019 o 10:00 v budove jazykovej školy, učebňa č. 9 (1. poschodie).

Adresa školy:

Jazyková škola
Veľká okružná 24
010 01 Žilina

Kontakt:

tel.: 041/56 20 358, e-mail: sjsza@vuczilina.sk

Jazyková škola Žilina je s počtom 2.500 až 3.000 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.