Loading...
Pracovné ponuky2018-08-27T09:11:52+02:00

Výberové konanie na upratovačku

Riaditeľka Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina prijme do pracovného pomeru upratovačku s nástupom od 1.8.2019 na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Požadovaná kvalifikácia:

  • minimálne základné vzdelanie

Náplň práce:

  • upratovanie tried, kabinetov, chodieb a ostatných prislúchajúcich priestorov školy

Platové podmienky: minimálne 530,50 €

Ďalšie požiadavky:

  • samostatnosť pri práci
  • zodpovednosť
  • dôslednosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
  • profesijný životopis
  • súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti:

Pohovor s uchádzačkami na pracovnú pozíciu upratovačka sa uskutoční dňa 19.6.2019 o 10:00 v budove jazykovej školy, učebňa č. 9 (1. poschodie).

Adresa školy:

Jazyková škola
Veľká okružná 24
010 01 Žilina

Kontakt:

tel.: 041/56 20 358, e-mail: sjsza@vuczilina.sk

Jazyková škola Žilina je s počtom 2.500 až 3.000 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.