• Prihlasovanie do kurzov na nový školský rok 2024/2025 začína vo štvrtok 2. mája 2024.
  • Na zistenie jazykovej úrovne je možnosť absolvovať online test na našej stránke.
  • Pokračujúci poslucháči odovzdajú prihlášku a doklad o úhrade vyučujúcemu v kurze v máji, najneskôr do 31.5.2024.
  • Noví poslucháči doručia prihlášku a doklad o úhrade osobne, poštou alebo elektronicky na prihlasovanie@jszilina.sk do 30. júna 2024.
  • Úhrada školného podľa aktuálneho cenníka na účet: SK84 8180 0000 0070 0048 3331, do poznámky uveďte meno a priezvisko poslucháča, čo je povinný údaj k identifikácii platby.
  • Pozvánka na prvú vyučovaciu hodinu bude doručená elektronicky koncom augusta.