Online testy

Vyberte si online test podľa jazyka a úrovne a otestujte svoje jazykové znalosti.

Tento rýchly a jednoduchý test Vám pomôže v rozhodovaní, do ktorého ročníka nastúpiť. Na úspešné absolvovanie testu je potrebných aspoň 50% správnych odpovedí.

Nie je nutné odpovedať na všetky otázky, pokiaľ neviete. Kvôli objektívnosti výsledkov netipujte, radšej neodpovedajte na otázku.

Po ukončení testu si zapamätajte výsledok, aby ste ho mohli uviesť v prihláške.

Vstupné testy

Žiacke kurzy (2. stupeň ZŠ)

Kurzy pre študentov a dospelých

Prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky

Prípravné kurzy na medzinárodné skúšky

Detské kurzy (1. stupeň ZŠ)

Žiacke kurzy (2. stupeň ZŠ)

Kurzy pre študentov a dospelých

Prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky

Kurzy pre študentov a dospelých

Prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky

Kurzy pre študentov a dospelých

Kurzy pre študentov a dospelých

Prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky

Kurzy pre študentov a dospelých