Nemčina – príprava na VŠJS (žiak / študent)

180,00 

  • Nemecký jazyk – prípravný kurz na VŠJS
  • Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: C1
  • Typ kurzu: prípravný na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
  • Poslucháč: žiak ZŠ (6. – 9. ročník) alebo študent do 25 rokov
  • Počet hodín: 1 × 3 h
  • Školné sa hradí 1 × ročne