Angličtina – 1. ročník (dospelý)

140,00 

  • Anglický jazyk – 1. ročník
  • Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1
  • Typ kurzu: všeobecný pre žiakov ZŠ (6. – 9. ročník), študentov alebo dospelých
  • Poslucháč: dospelý
  • Počet hodín: 1 × 3 h
  • Školné sa hradí 2 × ročne