Angličtina – 1. ročník (5. ročník ZŠ)

160,00 

  • Anglický jazyk – 1. ročník
  • Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1.2
  • Typ kurzu: všeobecný pre žiakov ZŠ (5. ročník)
  • Počet hodín: 1 × 3 h
  • Školné sa hradí 1 × ročne