Španielčina – 1. ročník (žiak / študent)

140,00 

  • Španielsky jazyk – 1. ročník
  • Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1.2
  • Typ kurzu: všeobecný
  • Poslucháč: žiak ZŠ (6. – 9. ročník) alebo študent do 25 rokov
  • Počet hodín: 1 × 3 h
  • Termín: štvrtok 14:20 – 15:50
  • Školné sa hradí 1 × ročne