Francúzština – 1. ročník (dospelý)

120,00 

  • Francúzsky jazyk – 1. ročník
  • Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1.1
  • Typ kurzu: všeobecný
  • Poslucháč: dospelý
  • Počet hodín: 1 × 3 h
  • Termín: utorok 16:50 – 18:20
  • Školné sa hradí 2 × ročne