Angličtina – príprava na ZŠJS (dospelý)

155,00 

  • Anglický jazyk – prípravný kurz na ZŠJS
  • Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B2
  • Typ kurzu: prípravný na základnú štátnu jazykovú skúšku
  • Poslucháč: dospelý
  • Počet hodín: 1 × 3 h
  • Školné sa hradí 2 × ročne