Angličtina – príprava na maturitu

160,00 

  • Anglický jazyk – špeciálny kurz
  • Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: B1
  • Typ kurzu: špeciálny – príprava na maturitnú skúšku B1
  • Počet hodín: 1 × 3 h
  • Školné sa hradí 1 × ročne