Angličtina – 1. ročník (2. – 4. ročník ZŠ)

120,00 

  • Anglický jazyk – 1. ročník
  • Jazyková úroveň po absolvovaní kurzu: A1.1
  • Typ kurzu: všeobecný pre žiakov ZŠ (2. – 4. ročník)
  • Počet hodín: 1 × 2 h
  • Školné sa hradí 1 × ročne