Posledný marcový týždeň (27.- 31.3.2017) v Jazykovej škole Žilina sa vymykal bežnej rutine. Našu školu navštívilo vedenie španielskej štátnej jazykovej školy v Utiel, oblasť Valencia – riaditeľ školy Miguel Ángel Marzo a zástupkyňa školy Teresa Guaita. Navštívili nás v rámci poslednej fázy ich projektu s názvom Escuela oficial de idiomas de Utiel cez grantový program Erasmus+. Účelom ich pracovnej cesty bolo spoznať systém našej jazykovej školy, jej fungovanie, typy kurzov, spôsob výučby a porovnať tieto nadobudnuté poznatky s ich školou, možnosťami a podmienkami. Máme spoločné, že sme štátom podporované jazykové školy poskytujúce jazykové vzdelávanie širokej verejnosti. Na rozdiel od našej školy, ktorá vedie kurzy v siedmich jazykoch, Jazyková škola v Utiel vyučuje iba kurzy angličtiny, francúzštiny, nemčiny a jazyk regiónu Valencie. Naša škola poskytuje jazykové vzdelávanie rôznym vekovým kategóriám začínajúc žiačikmi vo veku 8 rokov, pričom horná veková hranica nie je určená. Španielska škola nevyučuje deti, začínajú s tínedžermi vo veku 15 rokov a sústreďujú sa na vzdelávanie dospelých. Naši španielski kolegovia strávili týždeň hospitáciami najmä v žiackych a seniorských kurzoch a v kurzoch anglického jazyka s anglickým lektorom, neformálnymi rozhovormi s vedením a učiteľmi školy. Zástupca Oxford University Press pán Huček pre nás pripravil metodický seminár.

Okrem pracovných povinností  sme sa snažili im spríjemniť pobyt v Žiline mimo školy. Naša kolegyňa Aďka ich previedla centrom Žiliny, vytiahla ich až na Burianovu vežu, kolega Maťo ich previedol Vrátnou dolinou, vyšliapali si to na Vyhliadkovú vežu v Terchovej a zaviedol ich do typickej koliby, kde si pochutnali na bryndzových haluškách. Daniel pre nich pripravil „Španielsky večer“ v Žiline s lektormi španielčiny.

Posledný deň sme sa s nimi rozlúčili oslavou ku dňu učiteľov. Týždeň ubehol ako voda, strávili sme čas s príjemnými ľuďmi a bolo nám ľúto, keď odchádzali. Ako sami povedali, odchádzali „s dobrou chuťou v ústach“ (salimos con muy buen sabor de boca – španielsky idióm).

Prečítajte si, čo o nás napísali.