Škola momentálne neponúka žiadne pracovné miesta.

Žiadosti o prijatie do zamestnania uchovávame po dobu 12 kalendárnych [...]