1974/75

Učitelia sa zúčastňujú zájazdu do ZSSR po trase: Kyjev – Moskva – Leningrad.

A k známym menám učiteľov pribudla p. Kramerová.